SCHITA DE PREDICA: Ce spune Biblia despre calitatea de membru in Biserica

samy-tutac2Introducere: Domnul Isus a spus că nu este obligatoriu ca cineva să-L urmeze, doar dacă voiește (Matei 16:24). Dar, daca cineva dorește să-L urmeze: să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-L urmeze. Ce înseamnă spusele Domnului Isus? Înseamnă dedicare totală!

 1. Bazele biblice ale membralității în Biserică.

Unde găsim în Biblie ideea de a fi membru într-o Biserica?

 • Prima dovadă este chiar în cuvântul Eklessia. (Matei 16:18)

Biserica este o comunitate de credincioși în care intri pe baza unui legământ cu Cristos și cu Biserica, este adunarea locală a celor născuți din nou prin Duhul Sfânt și care sunt dedicați lui Cristos.

 • A doua dovadă o găsim în câteva texte referitoare la disciplină și alte aspecte sociale ale Bisericii.

1 Corinteni 5:12-13, 2 Corinteni 2:6, 1 Timotei 5:9, Apocalipsa 21:27, 2 Tes. 3:14-15, Matei 5:13

Concluzie: Cu siguranță avem o bază biblică pentru membralitate. Chiar dacă nu sunt foarte multe texte biblice, acestea sunt clare și incontestabile. Apartenența la o Biserică locală este o implicație bună și necesară a dorinței lui Dumnezeu de a păstra o distincție clară între poporul Lui ales și sistemul lumesc răzvrătit.

 1. Motivația biblică a membralității în Biserică

De ce să fim membrii în Biserică? De ce să nu părăsim adunarea noastră? Pentru că așa spune Biblia! Și acest fapt ar trebui să fie suficient pentru un credincios. Câteva motivații practice:

 • Pentru a avea certitudinea faptului că suntem mântuiți. (1 Ioan 4:20)
 • Pentru ca împreună să răspândim Evanghelia semenilor noștri. (Mt 5:13-16,Ioan 13:33-34)
 • Pentru a denunța împreună ideile greșite ale profeților falși. (Evrei 13:9, 1 Tes. 5:20-22)
 • Pentru a ne implica împreună în edificarea altor credincioși. (Evrei 10: 23-25)
 • Pentru a-i aduce împreună glorie lui Dumnezeu. (1 Petru 2.12)
 1. Responsabilitățile membrilor Bisericii

Ce presupune calitatea de membru într-o Biserică? În mod fundamental o viață de pocăință și credință. Biserica este o comunitate de oameni născuți din nou care au anumite responsabilități.

 • Să participe regulat la serviciile divine. (Evrei 10:25)
 • Să participe regulat la Cina Domnului (Faptele Apostolilor 2:42, 1Corinteni 11:26)
 • Să participe regulat la lucrarea de rugăciune (1Tesaloniceni 5:17)
 • Să participe regulat la întâlnirile membrilor (adunările generale ale Bisericii)
 • Să participe regulat la dărnicia Bisericii (1 Corinteni 16:1-2, 2 Corinteni 9:7)
 • Să participe regulat la lucrarea de evanghelizare a Bisericii (Faptele Apostolilor 1:8)
 • Să participe regulat la una sau mai multe slujiri ale Bisericii, în conformitate cu darurile spirituale primite (1 Corinteni 12:7, Romani 12:3-8, 1 Corinteni 14:26)

Aplicație practică:

Fii membru într-o Biserică și împreună cu alții trăiește în dragoste și dedicare pentru ca aceia care nu sunt creștini să audă și să vadă Evanghelia, iar creștinii care sunt slabi să fie îmbărbătați, cei tari să își canalizeze energia într-o direcție bună, iar Dumnezeu să Își primească toată gloria.

Pastor Samuel Tuțac