SCHITA DE PREDICA: Hristos – Cuvântul, Ioan 1:1-18

Introducere: Prezentarea Domnului Isus ca și Cuvântul (Logos în grecește, care înseamnă discurs, adevăr, rațiune) este unică lui Ioan. Această prezentare ne vorbește despre natura comunicabilă a lui Dumnezeu, a Domnului Isus. Dumnezeul nostru este unul care vorbește, este un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu comunicabil. Domnul Isus a venit în lume ca și Cuvântul, ceea ce ne spune că El a venit să ne vorbească, El fiind și Mesajul și Mesagerul. În prezentarea introductivă făcută de Ioan sunt 3 informații despre Hristos – Cuvântul:

1.      Divinitatea Cuvântului, v1-2;

Caracteristici:

 1. Distinct ca persoană de Tatăl, v1.
 2. Dependent ca părtășie de Tatăl, v1, 2
 3. Deplin Dumnezeu ca Tatăl, v1.

2.      Dinamica Cuvântului, v3-9;

Manifestări:

 1. Cuvântul lucrează creația tuturor lucrurilor, v3
 2. Cuvântul luminează creația, v4-9; Modalități:
  • Dăruind viața, v4.
  •  Dăruind vederea spirituală, v5,9.
  • Dăruind vestitori ai lumini, v6-8

3.      Descoperirea Cuvântului pentru umanitate, v10-18;

 Aspecte:

 1. Căile descoperirii Cuvântului, v10-14;
  • Prezența Lui universală în lume, v10
  • Pogorărea Lui unică în lune, v11-14; Modalități:
 1. Venirea – Întruparea, v11, 14a.
 2. Viețuirea – Împlinirea planului lui Dumnezeu trăind plin de har și de adevăr, v14.
 3. Conținutul descoperirii, v14-18; Detalii:

–         Gloria lui Dumnezeu, v14; Am privit slava Lui

–         Grația lui Dumnezeu, v14, 17. Plinătatea de grație a lui Dumnezeu

–         Garanția lui Dumnezeu, v14, 17. Adevărul deplin

–         Gândurile lui Dumnezeu, v18. Exegetarea voii lui Dumnezeu pt. noi

 1. Consecințele descoperiririi Cuvântului, v11-18;

–         Pozitive:

 1. Receptivitatea față de El, v12.
 2. Regenerarea realizată de El, v13
 3. Resursele primite din El, v16.
 4. Revelația primită de la El – Cunoașterea Tatălui, v18

–         Negative:

 1. Respingerea Lui, v11
 2. Rămânerea în religiozitate fără relație cu Dumnezeu

Concluzie: Cuvântul este divin pe deplin, este activ (dinamic) în mod deplin și S-a descoperit deplin. Primește în viața ta Cuvântul, prețuiește Cuvântul și promovează prin viața ta Cuvântul!

Ilie Bledea, pastor Biserica Creștină Baptistă „Betel” – Făget