SCHITA DE PREDICA: Lucruri care nu lasă focul de la Rusalii să se stingă Fapte 5:12-20

Introducere

Cu ocazia Rusaliilor, Dumnezeu a aprins în Ierusalim un „foc” fără precedent, însă Rusaliile trecuseră de ceva timp şi focul dădea semne că s-ar putea stinge, după incidente ca şi cel cu Anania şi Safira. Au fost însă câteva lucruri care nu au lăsat ca acest foc să se stingă în biserica primară

 1. Un suflu nou

 • Importanţa ventilaţiei când focul dă se stingă
 • Experienţele din v. 12a (semnele şi minunile), ca indiciiale unei lucrări proaspete alui Dumnezeu în viaţa bisericii
 • Nevoia şi legitimitatea unui „suflu”proaspăt în bisericile noastre: o putere mai mare în trăire şi slujire; o pasiune mai mare pentru mântuirea semenilor, pentru ajutorarea celor nevoiaşi, pentru plinătatea Duhului lui Dumnezeu în trăire şi slujire, etc.

 2.  Cărbuni noi

 • Necesitatea combustibilului proaspăt („cărbunilor”) pentru întreţinerea focului
 • Noii convertiţi din v. 14 erau aceşti „cărbuni” noi
 • Rolul deosebit al noilor convertiţi şi a mărturiei lor în viaţa bisericii de astăzi

3.  O apropiere nouă

 • Efectul dispersării cărbunilor/lemnelor şi importanţa readucerii lor laolaltă (de ex. la focul de tabără)
 • Apropierea/părtăşia strânsă a primilor creştini (v. 12b)
 • Tendinţa multor creştini de a se mulţumi să „pâlpâie” pe la periferia împărăţiei
 • Importanţa şi indicatorii unei apropieri reale între creştini astăzi: preţuirea părtăşiei şi rugăciunii reciproce, deschiderea în comunicare, solidaritatea în bucurii şi necazuri, dedicarea în trăire şi slujire etc.

 4. O cernere nouă

 • Tendinţa focului de a se stinge pe măsură ce se adună cenuşă/zgură (material care nu mai arde) şi nevoia unei „cerneri” periodice
 • „Cernerea” repetată a primilor creştini prin intermediul persecuţiei (v. 17-18)
 • Efectul cernerii: o eventuală scădere cantitativă (zgura se înlătură) dar o creştere/reaprindere calitativă
 • Exemple din istoria bisericii universale şi locale: cazuri în care persecuţiile, încercările deosebite asupra unor familii sau persoane din biserică au fost folosite de Dumnezeu pentru înlăturarea apatiei bisericii şi trezirea ei la o dedicare proaspătă