SCHITA DE PREDICA: Maretul Salvator

maretul salvatorDeși poate părea uimitor dar în Psalmul 2 vom descoperi aspecte cu privire la Natura Domnului Isus și Relația cu tatăl. Punctele principale ale cercetării noastre sunt următoarele:

  1. Domnul Isus, Fiu Născut – magnifică profeţie

„Eu voi vesti Hotărârea Lui” -zice Unsul-„Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. Ps 2.7

Versetul este definitoriu pentru că are în componenţă profeţii şi mai ales referitoare la Naşterea Sa.

Oare n-ar trebui să ne mire, să ne dea de gândit şi să ne întărească credinţa astfel de preziceri făcute de Domnul prin psalmişti?

Scrişi între 1020 î. Hr. – 430 î. Hr., Psalmii sunt texte mesianice de netăgăduit care alături de actualele descoperiri arheologice dovedesc Unicitatea şi divinitatea lui Isus Hristos.

  1. Lumea în care trăm, o Terra improvizată şi rea

Vresetele 1-3 conturează cadrul din trecut şi cel al zilelor noastre cu reacţiile lumii la credinţa. “Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” – v 2, 3

  1. Privim acum la Planul Perfect şi Detaliat al lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul – „Hotărârea Lui”

– „Hotărârea Lui” Dumnezeu este gata să ierte.

– „Hotărârea Lui” Dumnezeu trimite pe Fiul pe Pământ

– „Hotărârea Lui” – să se arate din Puterea Fiului – Versetele 4-9

– „Hotărârea Lui” – Fiul să moară pentru păcate

– „Hotărârea Lui” – Fiul, Unsul, Proslăvit prin Înviere

– „Hotărârea Lui” – Fiul Născut este  Alfa şi Omega.  (punctul 5 de mai jos)

  1. Cum să acţionăm pentru a primi binecuvântare?

Psalmistul, pentru a sublinia şi mai mult Măreţia Domnului Isus, se adresează conducătorilor lumii, cei care fac legea numai aici pe pământ, ce bine.

Acum, deci, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurând”. V 10-11

Da, o expersie ce merită meditația noastră este și aceasta – bucuraţi-vă, tremurând”. Bucurai în Domnul este una special, nu are nimic din spoiala lumii cotidiene. Este superioară!

  1. Gloria Domnului este imbatabilă.

Fiul, Unsul, Proslăvit este Domnul ce va Împărăţi Veşnic.

„Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi cîţi se încred în El!” v 12

  1. Credinţa noastră se întăreşte pe baza dovezilor trecute şi prezente ale Dragostii şi Puterii lui Dumnezeu.
  2. Să nu rămânem de sărbători doar cu luminiţele, ci cu Cel ce este Lumină…

Și dacă Domnul Isus ne-a salvat, fiecare dintre noi putem face în acestă perioadă mai mult pentru semenii noștri.

de Cătălin Dupu