Schite de predici pentru zilele de sărbătoare

ionel tutacCe stiu înțelepții în zilele de sărbătoare? – Matei 2:1-12
1. Știu ce eforturi merită să fie făcute v.1
2. Știu ce întrebări merită să fie puse v.2
3. Știu ce pericole merită să fie evitate v.8
4. Știu ce indicatoare merită să fie urmate v.9-10
5. Știu ce persoane merită să fie cinstite v.11
6. Știu ce daruri merită să fie oferite v.11
7. Știu ce revelații merită să fie crezute v.12
Ce poți să faci astăzi pentru Pruncul Isus?- Luca 2:8-20
1. Poți să-ți amintești de nașterea Sa v.10-11
2. Poți să te bucuri de nașterea Sa v.15-20
3. Poți să cânți despre nașterea Sa v.13-14
4. Poți să mărturisești despre nașterea Sa v.17-18
5. Poți să dăruiești pentru nașterea Sa -Matei 2:10
6. Poți să-i dai voie să se nască în inima ta-Ioan 1:12

Mai mult decât un Prunc – Isaia 9:1-7
1. El este Părintele veșniciilor – Isaia 9:6
2. El este Proorocul așteptat – Deuteronomul 18:15, Matei 21:11

3. El este Prietenul pãcãtosilor-Matei 11:19
4. El este Printul pãcii – Isaia 9:6, Efeseni 2:14-17
5. El este Pãstorul grijuliu- Matei 2:6, Evrei 13:20
 
Ionel Tutac