Secretul vasului de alabastru!

IMG_0922În timpul vieții Domnul Isus pe pămînt, cînd o fată ajungea la vîrsta căsătoriei, familia îi cumpăra un vas de alabastru pe care îl umpleau cu untdelemn de preț. Mărimea vasului și valoarea untdelemnului erau pe măsura bogăției familiei.

Vasul de alabastru făcea parte din zestrea fetei. Când venea un tînăr s-o ceară în căsătorie, ea îi răspundea luând vasul de alabastru și spărgându-l la picioarele lui. Ungând-i astfel picioarele, tînărului i se dădea cinste.

Într-o zi, pe cînd Domnul Isus stătea la masă în casa lui Simon leprosul, a intrat o femeie cu un vas de alabastru pe care l-a spart și a vărsat untdelemnul scump pe capul lui Isus. Această femeie este descrisă cu cuvintele „păcătoasa din cetate”.

,,Pe cînd şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie, care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; şi, dupăce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.

Unora dintre ei le-a fost necaz, şi ziceau: ,,Ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s’ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei (Greceşte: dinari.), şi să se dea săracilor.„ Şi le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis: ,,Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine; căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, şi le puteţi face bine oricînd voiţi: dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare.

Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei” (Marcu 14:3-9).

În pofida acestor lucruri Domnul Isus catalogează acest gest ca unul memorabil: el are o însemnătate aparte, acest gest reprezintă lepădarea de sine. Da, ea era o păcătoasă dar ea a dat povara sa în mîna lui Dumnezeu, ea a spart vasul de alabastru la picioarele Celui ce putea cu adevărat să-i împlinească așteptătile.

Vasul frânt la picioarele Domnului Isus reflectă lepădarea de sine și dedicare. În societatea modernă se simte lipsa acestor atitudini, cum am mai spus cineva: Avem a face cu o nouă generație de creștini, care cred că-L pot accepta pe Hristos fără să se lepede de lume!

Ce este în vasul tău? L-ai frânt tu la picioarele Domnul Isus?

Cornel Pascu