Semnificațiile ascunse ale darurilor duse de magi Mântuitorului Isus Cristos. Ce reprezintă aurul, smirna și tămâia?

110x90Creştinii din toată lumea sărbătoresc în aceste zile Naşterea Mântuitorului, iar unul din evenimentele marcante ale Sărbătorii, relatate de Sfintele Scripturi, este călătoria magilor, care i-au dus Mântuitorului aur, smirnă şi tămâie. „Adevărul” a încercat să afle simbolistica acestor daruri.

Sărbătoarea Naşterii Domnului şi relatările evangheliei despre eveniment au în centru mai multe personaje, printre acestea fiind şi cei trei magi care au văzut steaua în Răsărit şi au pornit în căutarea noului împărat pentru a i se închina. Biblia relatează că după o călătorie lungă, magii au ajuns la ieslea în care era Pruncul Isus, i s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. În simbolistica creştină, fiecare dintre aceste daruri are o semnificaţie.

„Magii au venit ca reprezentanţi ai tuturor popoarelor lumii spre a se închina la leagănul pruncului Isus. Ei nu erau simpli muritori, erau cu poziţii înalte. Erau înalţi demnitari. Au venit la regele Isus, Împăratul veacului şi i-au adus daruri ca unui împărat”, a explicat preotul timşorean Ionel Popescu. Acesta a arătat şi semnificaţia darurilor aduse lui Isus de către magi.

„Aurul se oferea şi se oferă regilor, împăraţilor în semn de preţuire şi de respect faţă de demnitatea înaltă. Tămâia este adusă ca unui mare preot, ca unui mare arhiereu. Isus Hristos Domnul întruneşte şi demnitatea de arhiereu. Tămâia, se ştie din vechime, era folosită la servicii religioase. Se folosea la templul din Ierusalim, se folosea la sinagogi. Arată că Domnul Isus a venit în lume să slujească şi nu să i se slujească. Smirna era folosită în ritualurile de înmormântare. Cu smirnă şi alte mirodenii erau îmbălsămaţi morţii înainte de a fi puşi în mormânt. Smirna adusă de magi simbolizează moartea şi jertfa Domnului Isus pentru întreaga omenire. Erau reprezentanţii întregii omeniri şi au adus daruri pe care l-au pus la leagănul Domnului Isus”, a arătat preotul Ionel Popescu.

„Aurul este simbolul dumnezeirii şi al gloriei, iar Matei se referă la perfecţiunea strălucită a Persoanei Sale divine. Tămâia este o aromă sau un parfum şi sugerează mireasma vieţii Sale de desăvârşire, total lipsită de păcat. Smirna este o plantă amară, care anticipează suferinţele pe care avea să le îndure Cristos, purtând păcatele lumii”, a explicat şi pastorul Samuel Tuţac.

Dani Dancea

IMG_0828