Serbare fanfara Hodoni

f5Cu o jumătate de lună întârziere, în ziua de duminică, 10  februarie 2013, Biserica din Hodoni, jud. Timiș a sărbătorit “majoratul” fanfarei, formație muzicală care a debutat în 29 ianuarie 1995 sub bagheta și îndrumarea fr. Ștefan Olaru. În toată această perioadă de timp, fanfara a slujit cu credincioșie Domnului, îmbogățind în fiecare duminică  închinarea Bisericii prin sunetul muzicii.

Această sărbătoare a fost marcată de fr. păstor Liviu Căprar prin mesaje specifice evenimentului, care au abordat problema adevăratei închinări și rolul muzicii în închinarea bisericii locale. În cadrul serviciului de după-amiază, fr. dirijor a prezentat un istoric al slujirii fanfarei, menționând faptul că o contribuție esențială în dezvoltarea formației de cântăreți au adus-o copiii și tinerii care au crescut odată cu fanfara. Au fost punctate și ieșirile în misiune, care au contribuit la încurajarea și motivarea membrilor fanfarei pentru o slujire mult mai responsabilă înaintea Domnului, ultima dintre acestea fiind la bisericile din Deva și Simeria, jud. Hunedoara. Ziua s-a încheiat cu o agapă, moment prielnic pentru a depăna amintiri și a proiecta activitatea de viitor.

Urăm membrilor fanfarei din Hodoni o viață de slujire rodnică și plină de binecuvântare.

Pastor, Liviu Căprar

f1 f2