ȘI EI NU AU ȘTIUT NIMIC ” – Iată că El vine pe nori…” Apoc. 1: 7