Sioniada Biblică a tinerilor din bisericile evanghelice: programa, regulament, metodologie

1. Ce este Sioniada Biblică a tinerilor?

DSCN5350Este o lucrare spirituală cu scopul de a motiva adolescenții și tinerii la citirea, meditarea, studierea, memorarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu; se adresează în special adolescenților și tinerilor(16-25 de ani).

Sioniada Biblică este a Bisericilor evanghelice și nu este totuna cu Olimpiada de Religie din școli, sunt două lucrări total separate. Sioniada Biblică nu se adresează doar unui cult creștin ci tuturor tinerilor din cultele evanghelice, născuți din nou și/sau celor care doresc să cunoască și să aprofundeze Cuvântul Domnului și să încheie legământ cu Dumnezeu.

Sioniadă = este  denumirea care contrastează cu Olimpiada grecilor de pe muntele Olimp. “Căci din Sion vine Legea și din Ierusalim Cuvântul Domnului.” (Is.2:3)

2. Care este tematica Sioniadei?

Pentru Sioniada biblică 2015 citim și studiem 8 cărți din Biblie. Trei cărți sunt pentru studiu mai aprofundat, iar cinci dintre ele sunt pentru citit, meditat și memorat anumite versete specificate.

a. Studiu aprofundat:

 • Iosua
 • Neemia
 • Evanghelia după Ioan

Din aceste 3 cărți se vor formula întrebări din introducerea de la fiecare carte din Ghid de studiu,  plus întrebările din manualul Ghid de studiu: întrebări tip grilă, adevărat sau fals, cu răspunsuri scurte, așezare în ordine cronologică și altele,

b. Lectură/Citit: Iov, Habacuc,     Romani,     1Timotei,     2Timotei

Din aceste 5 cărți se vor formula întrebări doar din Ghid de studiu: introducere la cărțile biblice, plus întrebările din manual (selectiv)

 !!! Pentru cei care cunoașteți olimpiada copiilor, nu se vor ține cont de întrebările tip grilă din manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă.

 1. Manualul pt Olimpiadă: Ghid de studiu: introducerea la cărți, jocurile și cele 447 de întrebări din manual.
 2. De memorat:
 • Iosua 1.8,  Iosua 1.9,  Iosua 24.15b,
 • Neemia 5.19,
 • Iov 1.8,  Iov 12.13,  Iov 19.25,  Iov 42.5,
 • Habacuc 1.13a,  Habacuc 3.17-18,  Habacuc 3.19a,
 • Ioan 1.11-12,  Ioan 13.35,  Ioan 14.6,  Ioan 15.5,  Ioan 15.7,  Ioan 16.24,  Ioan 17.3,
 • Romani 1.16a, Romani 3.23,  Romani 6.23,  Romani 8.28,  Romani 10.9,  Romani 12.1,  Romani 12.2,
 • 1Timotei 2.5,  1Timotei 4.12,  1Timotei 6.10a,
 • 2Timotei 2.15,  2Timotei 2.22, 2Timotei 3.12,  2Timotei 3.16-17.

3. Cum se desfășoară Sioniada biblică?

Sioniada se împarte pe 3 grupe școlare:

Grupa 1: Liceu, cls IX-X            (Diplome + premiile I, II, III, posibil mențiuni)

Grupa a2-a: Liceu, cls XI-XIII  (Diplome + premiile I, II, III, posibil mențiuni)

Grupa a3-a: studenți sau tineri, până la vârsta 25 de ani inclusiv

(Diplome + premiile I, II, III, posibil mențiuni)

!!! Fiecare participant concurează cu cei din grupa lui.

Etapa pe biserică: (aprilie-mai)

 1. De memorat:15 versete la alegere din cele propuse
 2. Toate întrebările din manual fără introducerea la cărţi și fără întrebările de interpretare

Etapa pecomunitate: (mai-iunie)

 1. De memorat: 25 de versete la alegere din cele propuse
 2. Toate întrebările din manual şi introducerea doar la cărţile principale:

Iosua, Neemia, Ev.după Ioan  (fără întrebările de interpretare)

Etapa naţională: (august)

 1. De memorat toate versetele
 2. Tot manualul (întrebări, introducere la cărţi, jocurile de la cele 3 cărți principale, dar fără întrebările de interpretare). Pentru întrebările de interpretare, de meditație (personale) din manual, comisia va verifica dacă au fost completate, adică, dacă este scris un răspuns personal. Se va ține cont pentru premiile I, II, III și primele 3 mențiuni. Deci, vom aprecia și munca de studiu personală în Ghidul de studiu. Trebuie să ai cartea cu tine la Sioniadă!!!
 3. La etapa naţională se vor concepe câte aproximativ 10-20 de întrebări în plus din fiecare carte de studiat, principale (Iosua, Neemia, Ev.după Ioan) care nu se află în manual (maxim 60 de întrebări din aceste cărţi)

Testele vor cuprinde: Întrebări tip grilă, cu răspuns scurt, adevărat sau fals, cronologia evenimentelor, memorarea versetelor.

4. Când vor avea loc etapele pe Comunitate și Națională?

 • Comunitate: sfârșitul lunii mai/începutul lunii iunie –data va fi anunțată cu minim 5 săptămâni înainte
 • Națională: probabil în 17-22 august, în vestul țării – data și locația vor fi anunțate cu minim 3 luni.

5. Ce avantaje am de la această Olimpiadă?

În primul rând cele mai mari foloase sunt cele spirituale, pe care am vrea să le urmărească fiecare tânăr. Ne rugăm Domnului ca mulți tineri să devină flămânzi și însetați după Scripturi. Cuvântul Domnului să locuiască din belșug în inima fiecărui tânăr.

Alte avantaje: tabăra de o săptămână; studii biblice; părtășie cu alți tineri; timp de recreere; premii speciale.

Adevăr:  Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, în mod personal, prin cunoașterea și împlinirea Cuvântul Său.

6. Ce ar trebui să mai știu despre această Sioniadă?

Teoretic, trebuie parcurse ambele etape până să ajungi la etapa națională (excepțiile pot fi acceptate)

La primul test, pe biserică, liderul de tineret sau fratele păstor ar trebui să îți dea un test potrivit cu programa pe fiecare etapă și va trebui să faci cel puțin 70%, pentru a putea participa la etapa pe Comunitate sau a doua etapă pe biserică, consederată pe Comunitate (acolo unde nu se poate desfășura o etapă pe comunitate).

La testul al doilea, etapa pe Comunitate, va trebui să faci minim 70 % din test pentru a putea participa la etapa națională. Acest procent încurajează participarea la națională a mai multor adolescenți și tineri, pt că scopul este unul de părtășie în cuvânt și nu concurența în sine.

La etapa națională pot participa maxim 7 tineri din fiecare grupă, din fiecare comunitate cu procentul minim de 70% din test.

7. Cum se va face premierea la etapa națională?

Premiile și mențiunile se vor acorda în ordine descrescătoare, funcție de punctajul maxim, la toate cele 3 grupe, după următoarea grilă:

 1. Pentru premiul I, procentul trebuie să fie minim 90% din punctajul maxim al testului.
 2. Pentru premiul al II-lea, procentul trebuie să fie minim 85% din punctajul maxim al testului.
 3. Pentru premiul al III-lea, procentul minim trebuie să fie 80% din punctajul maxim al testului.
 4. Pentru mențiunile I, a II-a și a III-a,  minim 75%.

8. Cum pot să mă înscriu la această Sioniadă Biblică?

Te rugăm să ne scrii la una din adrese: emanuelbus@yahoo.com sau emanuelbujorean@yahoo.com,

Când ne scrii, lasă-ne următoarele date(obligatoriu):

 • numele și numărul tău de telefon,
 • localitatea,
 • județul,
 • biserica din care faci parte,
 • numele și telefonul (sau adresa de email) ale păstorului sau liderului de tineret !!!

Regulamentul poate fi descarcat in format PDF de mai jos:

descarca-fisier2

Initiativa/Responsabil: Uniunea Baptistă din România

Coordonator: Emanuel Bujorean