Slava lui Dumnezeu

„Tată vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea…”   

Ioan 17:24

Slava lui Dumnezeu este strălucirea desăvârșirii Sale. Slava puterii Sale și a mărimii Sale ca Dumnezeu poate fi recunoscută în creație: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu” (Psalmul 19:1). Natura fără grai descrie slava lui Dumnezeu până la marginile lumii. Gloria Lui reiese din strălucirea ce a produs-o în creație, descoperind de fapt bogăția strălucirii Sale, prin infinitatea luminii, veșnicia ei, infinitatea coloristică de raze, culori ce se schimbă caleidoscopic și continuu. Slava dragostei Lui strălucește în lucrarea răscumpărării. Corul gigant al veșniciei, miliarde, îngeri și sfinți împreună Îl laudă pe Domnul pentru mântuirea realizată pe pământ: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” (Apocalipsa 5:12).

Slava Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost privită pe acest pământ. În El, Dumnezeu S-a îndreptat spre oameni. Dumnezeu, a Cărui slavă a fost pentru noi neaccesibilă, a luminat în inimile noastre ca „lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:4).

Slava morală a Fiului lui Dumnezeu, adică frumusețea de neasemuit a caracterului Său și a simțămintelor Sale, a strălucit la fiecare pas al căii Lui ca Om desăvârșit pe pământ și strălucește astăzi în fiecare rând al Evangheliei: blândețe, smerenie, dăruire, compasiune…

Slava Sa viitoare va fi văzută în curând de toți, atunci când El, înzestrat cu autoritate împărătească, va veni iarăși pe pământ „cu putere și cu o mare slavă” (Matei 24:30). Slava viitoare va fi în cer partea tuturor răscumpăraților. Israel va fi de asemenea martor al slavei lui Mesia, pe care o va recunoaște pe deplin. Profetul Habacuc spunea: „Pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului” (Habacuc 2:14).

Iată provocarea unui frumos imn creștin:

Slavă daţi Domnului

Căci peste regi este Rege,

El vi-e Părinte

Şi El păsul vi­l înţelege;

Vă adunaţi,

Cu tot ce­aveţi vă-nchinaţi

Celui ce-n slavă domneşte!

                                                            

Pastor Ioan Cocîrțeu