Slujitorul bisericii și Adevărul – 3 Ioan

BledeaEpistola 3 Ioan este una din cele mai scurte scrieri ale Noului Testament. Mesajul epistolei este unul foarte bogat în învățătură și provocări pentru viața și slujirea creștină. Este scrisă de Ioan, apostolul Domnului Isus, care se prezintă sub titlul de Prezbiterul (bătrânul). Ioan în calitate de prezbiter, adresează această epistolă lui Gaiu, un copil al lui Ioan în credință și slujitor într-o biserică din Asia Mică.

În această epistolă avem o prezentare specială a relației pe care un slujitor (păstor) ar trebui să o aibă cu adevărul. Întrebarea pusă de Pilat, încă rămâne provocatoare și pentru aceste vremuri și pentru slujitorii creștinii ai bisericilor, dar este important să ne preocupe și răspunsul. Întrebarea este: Ce este adevărul? Ceea ce este conform cu realitatea, sau ceea ce confirmă realitatea. Există adevăr absoult? Până la perioada modernă, s-a susţinut că există adevăr absolut şi acesta este descoperit prin revelaţie de către Dumnezeu. În perioada modernă (iluminată, iluminismul) s-a susţinut că există adevăr absolut, dar acesta este descoperit de om prin folosirea raţiunii şi a cercetării ştiinţifice. În perioada post modernă (postmodernismul) se susţine că nu există un adevăr absolut valabil în mod universal pentru toţi oamenii, ci fiecare are dreptate în felul lui, fiecare are adevărul lui. Noi credem că există adevăr absolut propozițional în Scriptură și personal în Dumnezeu și Domnul Isus Hristos.

 Domnul Isus este adevărul, Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, biserica lui Hristos este stâlpul și temelia adevărului. Toate acestea ne determină să ne gândim: Care este relația pe care un slujitor al bisericii ar trebui să o aibă cu Adevărul? Iată 4 coordonate din această scurtă epistolă.

1. Slujitorul bisericii trebuie să fie credincios adevărului, v3-4.

Asta înseamnă consecvent cu adevărul, în conformitate cu adevărul. Aceasta în cel puțin 2 sfere a vieții lui:

1. În cuvânt

A fi credincios înseamnă a-ți respecta cuvântul dat, a fi consecvent cu tine însuți, a respecta ceea ce spui. Un slujitor creștin trebuie să fie credincios adevărului în cuvânt. Trebuie să spună adevărul în dragoste și să-și respecte cuvântul.

2. În conduită

Textul biblic, spune despre Gaiu că, umbla în adevăr, iar acest fapt îi provoca mare bucurie lui Ioan. Adevărul trebuie afirmat, dar trebuie și trăit. Păstorul turmei lui Hristos este chemat la o conduită în adevăr.

2. Slujitorul bisericii trebuie să conlucreze cu adevărul, v5-8.

Câteva domenii prezentate de text:

  1. În abordarea fraților și străinilor, v5.
  2. În ajutorarea celor care slujesc din dragoste pentru Numele Domnului, v6-7.
  3. În acceptarea colegilor de slujire, v8.

3. Slujitorul bisericii trebuie să confrunte abuzurile împotriva adevărului, v9-11

Ioan nu îl îndeamnă pe Gaiu să îl confrunte pe Diotref, dar îl asigură că îl va confrunta el, atunci când va veni (v10). Confruntarea abuzurilor împotriva adevărului, abuzuri făcute de către unii care  vor să fie și lideri în biserică, trebuie făcută de cei cu o autoritate câștigată în timp și respectată cât mai larg. Însă, principiul este următorul: orice abuz împotriva adevărului trebuie confruntat și combătut. În cele din urmă, adevărul va triumfa și împotriva adevărului nu este sorț de izbândă. Poți fi un Diotref pentru o vreme și să-ți meargă, dar vine o zi când se vor da cărțile pe față și adevărul va ieși la iveală.

4. Slujitorul bisericii trebuie să fie confirmat de Adevăr, v12.

Ioan mai oferă un exemplu de raportare la adevăr, sau mai bine zis de raportare a Adevărului la el. Avem nevoie de confirmarea adevărului. Noi trebuie să fim credincioși adevărului în dragoste, trebuie să conlucrăm cu adevărul și trebuie să combatem abuzurile împotriva adevărului, dar ultimul Cuvânt îl are Adevărul în dreptul nostru. Ce zice Adevărul despre noi ca slujitori?

Adevărul îl confirma pe Dimitrie și din acest motiv, toți îl recunoașteau ca un om al adevărului.

Concluzie:

Modul în care noi ne relaționăm la Adevăr, determină modul în care adevărul se relaționează în final la noi.

Sunt creștini și slujitori pe care Adevărul îi confirmă și alții pe care Adevărul îi condamnă. Tu de care parte ești?

Ilie Bledea