Stop redefinirii Căsătoriei! Definiția Căsătoriei a fost decisă într-o instanță divină…

Tot mai multe state și tot mai multe persoane publice susțin pe față legalizarea căsătoriilor între persoane de acelasi sex. Cu tot respectul cuvenit celor aflați în poziții de autoritate, doresc să-mi exprim dezacordul fată de opiniile și deciziile lor. Nu Curțile Constituționale, Curțile de Justiție, Parlamentele sau Guvernele sunt cele care au definit căsătoria și din această cauză nici nu au dreptul s-o redefinească.

Instituția căsătoriei a fost creată cu mult timp înainte să existe Guverne, Parlamente sau Curți de Justiție, de același Dumnezeu Atotputernic care a creat bărbatul și femeia. Această decizie a fost luată de o instanță divină și nu poate fi revizuită sau modificată de nicio instanță umană. Dumnezeu este foarte clar când definește căsătoria:

“De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup” (Geneza 2:24).

Mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de generația noastră, in ciuda acțiunilor noastre din ce în ce mai dezonorante la adresa Lui.

Samy Tuțac