Tabără biblică de vacanţă – Ohaba Forgaci „însemnaţi de Dumnezeu”

dscn0373În perioada 14.08 – 17.08.2013, în localitatea Ohaba-Forgaci, judeţul Timiş, am organizat Tabăra Biblică de vacanţă. La această tabără au participat în fiecare zi între 45 şi 50 de copiii, doar 10 dintre ei fiind din biserică. Dintre aceştia, 17 au venit din satele Ficătari, Racoviţa şi Drăgoieşti însoţiţi de fratele Nicu Chindea.

Tabăra din anul acesta s-a numit „ÎNSEMNAŢI DE DUMNEZEU”. Aşa cum un păstor îşi înseamnă oile sale, Dumnezeu îşi înseamnă copiii Lui.

În prima zi a taberei, copiii au învăţat că Dumnezeu vrea să-şi însemne copiii cu dragostea Lui, şi ne-a arătat aceasta prin faptul că ne-a iubit atât de mult că L-a trimis pe Fiul Său, Domnul Isus să vină pe pământ şi să moară pentru păcatele noastre, ca noi să fim mântuiţi.

Domnul Isus, Păstorul nostru a spus: „Eu sunt Păstorul cel bun.  Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.”          Ioan 10:11

În a doua zi a taberei am învăţat că Dumnezeu vrea să-şi însemne copiii cu iertarea Lui. Oricine recunoaşte că este păcătos şi vine înaintea lui Dumnezeu Îi cere iertare pentru păcate, renunţă la păcat şi trăieşte o viaţă în ascultare de Dumnezeu, este mântuit.

„ … şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de  orice păcat.”  1 Ioan 1:7

În ziua a treia a taberei am învăţat că Dumnezeu vrea să-şi însemne copiii cu credincioşia Lui. El întotdeauna este credincios promisiunilor Sale. El a fost credincios şi promisiunii făcute lui Noe şi l-a salvat de la potop.

   „Căci Domnul este bun;  bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam.”                  Psalmul 100:5     

În a patra zi a taberei am învăţat că Dumnezeu vrea să-şi însemne copiii cu  vestea bună a mântuirii. Domnul Isus i-a chemat pe ucenicii Săi ca să îi facă pescari de oameni, iar înainte de a se înălţa la cer, El le-a spus ucenicilor:

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”       Marcu 16:15

Aceasta au dorit să facă şi copiii care au participat la tabără. Ei au ascultat de Dumnezeu şi sâmbătă au mers cu invitaţii la oamenii din sat ca să-i cheme la serbarea de incheiere a taberei care a avut loc duminică, 18.08.2013, la Căminul Cultural din Ohaba Forgaci. Acolo copiii au propovăduit Evanghelia celor prezenţi prin cântările şi versetele învăţate în tabără şi au spus tuturor celor prezenţi că fiecare persoană  ARE VALOARE ÎN OCHII LUI DUMNEZEU! La acest eveniment a participat şi domnul primar Stoi Constantin-Cristian.

Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit de fratele Nicu Chindea, iar programul a fost împodobit cu cândări de laudă pentru Dumnezeu de fratele Cristian Văduva si fiica sa, sora Cristiana Văduva.

Domnul să fie slăvit pentru lucrarea care s-a făcut şi sămânţa semănată în inimile copiilor şi a tuturor celor care au auzit Evanghelia să se întoarcă cu rod, pentru gloria lui Dumnezeu.

Cei care doriţi să vedeţi aspecte din tabără, intraţi pe pagina de facebook a Bisericii „Speranţa” – Ohaba-Forgaci.

Alina Bărbos