TABLOUL ÎNVIERII MÂNTUITORULUI ISUS CHRISTOS – Evanghelia după Matei 28:1-15


Cel mai scump tablou vândut-cumpărat vreodată, până astăzi, este o operă atribuită lui Leonardo da Vinci, numită lat. “Salvator Mundi” [Salvatorul lumii] reprezentând o imagine a Domnului Isus (în viziunea pictorului) cu un glob de sticlă în mâna stângă, exprimând valoarea globală a mântuirii oferită de El. Tabloul a fost vândut la N.Y. în 15 Noiembrie 2017 cu suma de $450 milioane (dolari americani)!! Am descoperit însă o altă curiozitate, privind tablourile, şi anume că arhicunoscuta opera, “Mona Lisa”, a aceluiaşi pictor, nu se încadrează nici măcar în topul 100 a celor mai valoroase picturi.

Revenind la tema propusă, doresc să accentuez că “tabloul” pe care doresc să îl prezint nu e pictat de mâini omeneşti ci e țesut în textul sacru al Sfintei Scripturi – Biblia!

Alături de tabloul răstignirii, tabloul învierii reprezintă unul din marile “tezaure” ale Creştinismului. Noi purtăm aceste comori în inimile noastre prin credință, iar ele nu ar putea fi comparate sau cumpărate cu întreaga bogăție a acestei lumi.

UN TABLOU TEMPORAL – vs.1a

Sfânta Evanghelie descrie acest eveniment, încadrându-l mai întâi în timp, în vremea desfăşurării evenimentelor. Învierea Domnului Isus nu este o legendă, un basm, o istorioară biblică, ci este un eveniment istoric real, ancorat în timp şi spațiu, asupra căruia se pot face verificări şi observații ştiințifice. Dumnezeul Creației, care este atemporal sau acronic şi care a inventat timpul, încadrează acest eveniment în timp şi spațiu, vorbind neamului omenesc prin Fiul şi despre Fiul Său. (Evrei 1:1-2). Astfel, Scriptura oferă detalii importante privitoare la personajele istorice de ordin politic şi religios din vremea desfăşurării evenimentelor, descriind cu atenție chiar şi orele în care a avut loc răstignirea şi timpul în care are loc învierea, adică în cea dintâi zi a săptămânii (Duminică) în zorii dimineții. În fiecare dimineață ne putem aminti că ISUS este VIU, iar în fiecare Duminică dimineață, ca şi Creştini, ne îndreptăm inimile şi gândurile spre Dumnezeul Tri-Unic (Tată, Fiu, Duh-Sfânt) închinându-ne şi alergând cu laude în Casa Lui!

Astfel, timpul închinării, n-a fost schimbat de oameni ci a fost declarat de Dumnezeu prin desfăşurarea puterii Sale nemărginite, prin învierea Fiului Său, ISUS CHRISTOS!

UN TABLOU TRIST – vs.1b

Inițial, Evangheliile descriu tristețea adusă de femei la mormânt. Maria, mama Domnului Isus, cu inima sfâşiată de durere, proaspăt martoră crucificării fiului ISUS, alături de Maria Magdalena, femeia eliberată de Domnul de 7 demoni, vin să vadă mormântul. Tabloul are aici nuanțe funebre, întunecate, extrem de dramatice. Credeau că totul s-a sfârşit, că lucrarea lui Mesia era încheiată, aducând cu ele la mormânt, miresme pentru îmbălsămarea trupului mort. Nu ştiau că acest punct “terminus” din perspectiva lor, avea să fie în fapt începutul unei noi vieți cu CHRISTOS CEL ÎNVIAT! Frumusețea acestei întâmplări se repetă şi azi în viețile noastre. De multe ori, când credem că suntem falimentari, că totul s-a sfârşit, că am ajuns într-o zonă cernită, realizăm fiecare că Dumnezeu oferă bucuria unui nou început, miraculos, cu şi prin EL!
Când ai impresia că totul e pierdut, că totul s-a sfârşit, apelează la DUMNEZEU! El are puterea învierii, regenerării, schimbării întunericului în Lumină!

UN TABLOU TERESTRU – vs.2

Tabloul învierii, este un tablou cât se poate de accesibil, de tangibil, de real, pentru toți cei dornici să-l vadă. Scoarța terestră, plăcile tectonice se cutremură odată cu acest eveniment! Versetul ne spune că pământul s-a cutremurat odată cu venirea îngerului care a prăvălit piatra. Astăzi, peste un miliard de oameni proclamă pe întreagă Terra, că Isus a înviat. Este o veste care cutremură şi cutreieră pământul. Învierea a avut loc în timp şi spațiu tangibil, ea s-a întâmplat într-un cimitir real în prezența martorilor care păzeau mormântul sigilat. Mormântul gol stă înaintea tuturor ca o mărturie a Mântuitorului Viu, şi chiar a autenticității Creştinimului comparativ cu orice altă religie.

UN TABLOU TERIFIANT – vs.3-5

Textul biblic evidențiază teroarea sau spaima extremă experimentată de straja romană de la mormânt. Această groază, era pe de o parte foarte justificată, având în vedere apariția îngerului şi deschiderea miraculoasă a mormântului. Versetul 4 ne spune că teama lor s-a manifestat inițial prin tremurat şi apoi printr-o formă de paralizie temporară. “Străjerii au tremurat … şi au rămas ca nişte morți”. 
Femeile de la mormânt, la rândul lor s-au înspăimântat foarte tare, motiv pentru care atât îngerul cât şi Domnul Isus, mai târziu, le adresează îndemnul:”NU VĂ TEMEȚI!”

Teama necontrolată are tendința de a produce reacții ciudate, de panică de tremur, chiar de paralizie volițională sau chiar fizică. Ea este considerată responsabilă pentru majoritatea afecțiunilor psihice majore. Învățăm din mesajele Domnului Isus din Evanghelii, să nu ne temem de oameni, de ziua de mâine, de cirumstanțele nefaste ale vieții, ci mai degrabă să ne temem de Dumnezeu, încredințând în Mâinile Lui viețile noastre!

UN TABLOU TĂGĂDUIT – vs.11-15

În ciuda dovezilor clare şi a mărturiilor repetate, tabloul învierii ajunge în mod tainic, tagăduit sau contestat de către marii preoți şi bătrânii poporului Israel din acea vreme. Ei ticluiesc o minciună şi oferă mită martorilor oculari, soldaților care au păzit mormântul, pentru a propaga o minciună. Din nefericire, datorită naturii umane căzute, oamenii sunt dispuşi să accepte mai degrabă o minciună decât adevărul! Cineva spunea, referitor la cursa dintre minciună şi adevăr, că:”în timp ce Adevărul îşi leagă încă şireturile, minciuna a înconjurat deja, cel puțin odată, Pământul!”. Viteza luminii e cunoscută ca fiind de aprox. 300.000 km/s iar cea a sunetului de aprox. 1224 km/h. Viteza minciunii e situată undeva între cele două, din păcate, cel mai sigur, cu mult peste cea a sunetului. Toxicitatea acelei minciuni s-a transformat în tradiție între iudei, iar zvonul mincinos este amintit încă şi astăzi.

În ciuda respingerii realității învierii de către teOLOGII liberali şi scepticii moderni, noi credem în Adevărul Bibliei, în mărturiile Apostolilor şi chiar în declarațiile martirilor, care au fost gata să moară pentru Cel Veşnic Viu!

UN TABLOU TRANSFORMATOR – vs.5,8-10

Terapia lui Dumnezeu pentru tristețe şi teamă, este Cuvântul Său, generator de credință!! Dumnezeu vorbeşte femeilor prin Îngerul Său şi apoi prin însuşi Domnul Isus, trimițându-le pe femei să spună Apostolilor, că ISUS ESTE VIU!! Adevărul lui Dumnezeu este triumfător, în pofida atacurilor, persecuțiilor şi împotrivirilor acerbe. Tabloul învierii este prețuit şi transmis mai departe generațiilor viitoare de către toți cei ce L-am întâlnit pe Cel Înviat. Moartea şi învierea Domnului Isus Christos, au transformat radical viețile şi direcția noastră, obligându-ne să spunem tuturor: CHRISTOS A ÎNVIAT!!!

Marius Lucan