Să reaprindem torța misiunii ! Motivații pentru misiune

Mandatul sau misiunea Bisericii în lume, așa cu este El trasat de Domnul Isus Însuși conține porunca de a ne duce și de a livra oamenilor de pretutindeni Evanghelia, mai…