Din dărâmături, un lăcaş pentru Dumnezeu

Istoria este încărcată de pilde, de imagini care devin – din simple ipostaze ale cotidianului – metafore ale celor mai profunde realităţi ale existenţei. În istoria Bisericii Creştine Baptiste din…