Cum sa-L urmam pe Domnul Isus – PREDICA

Ev.Luca 9:23 Ev.Luca 9:57-6 In acest capitol evanghelistul Luca reda de doua ori:  Cum sa-L urmam pe Isus. In  cap.9:27 este mentionat cum vrea Domnul Isus sa fie urmat… In…