Săptămâna naţională de rugăciune

UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ DE RUGĂCIUNE 2012  RUGĂCIUNI ŞI CERERI PENTRU BISERICA DIN VREMEA DE ACUM