Când speranţele sunt spulberate

Speranţa este una dintre valorile cardinale ale credinţei creştine. „Acum dar rămîn aceste trei”, a spus Pavel în 1 Corinteni 13:13:„credinţa, nădejdea şi dragostea.”Prin tot Noul Testament, despre speranţă se…