CONDIŢIA BINECUVÂNTĂRII: Numai cel umil poate primi binecuvântări

Rabinul Şlomo-Eliezer Alfandri s-a născut în Istanbul, în Turcia, în anul 1820. Încă din copilărie a dat semne că va fi un om mare şi, încă de tânăr, a fost ales în Consiliul Spiritual al oraşului Istanbul. Mulţi…

FRICA DE DOMNUL (2)

Prima situaţie când apare clar frica de Dumnezeu în Scriptură este cu ocazia jertfirii lui Isaac de către Avraam, tatăl lui. Îngerul enunţă foarte clar scopul cu care a fost…

Atenţie la învăţăturile eretice

Se strecoară în adunări sau în grupurile de rugăciune. Sunt foarte pregătiţi din punct de vedere scriptural, ştiu să „învârtă” Biblia şi să scoată texte din contexte pentru că au…