Scopul lui Dumnezeu pentru Biserică (Efeseni 3:8-12)

Introducere. Creştinismul este religia Bisericii. Noul testament revelează: înfiinţarea, membralitatea, lucrarea, închinarea şi scopul acesteia.           Denominaţionalismul a orbit pe mulţi din biserica Domnului a primului veac. Multe neînţelegeri s-ar…

Obiecţia lui Pavel către corinteni (1 cor 1:10-17)

Biserica din Corint a fost numită „biserica problemă”. Ea a avut multe probleme şi întrebări cu privire la: curvie, procese la judecată, căsătorie, mâncatul cărnii idolatre, daruri carismatice, Cina Domnului,…

O viaţă de biruinţă (2 Cor. 2:14-17)

Introducere. Textul biblic face parte din a doua epistolă a apostolului Pavel adresată Corintenilor în anul 56 d.Cr. Este o epistolă mai caldă şi mai personală decât celelalte unde inima…

Hei Dima, unde mergi?

„Căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, şi a plecat la Tesalonic” (2 Timotei 4:10a) Pavel tocmai ne-a povestit despre viaţa sa. El a fost un ostaş…

Viaţa ideală (2 Cor. 4:7 – 11)

Lui Dumnezeu îi place să se manifeste. În creaţie El îşi manifestă înţelepciunea şi atotputernicia în lucrările mâinilor sale. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu , şi întinderea lor vesteşte lucrarea…