Teologia tâlharului de la dreapta…

Împreună cu Isus au fost răstigniți și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Cel de la stânga îl batjocorea pe Isus, însă cel de la dreapta are o sclipire, “grozav talhar”, spunea despre el Marcu Nichifor. El l-a auzit pe Isus strigând “Tată iartă-i că nu știu ce fac!” În agonia de pe cruce acest “grozav talhar” rostește câteva cuvinte memorabile: “Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta!” (Luca‬ ‭23:42‬).

În cuvintele lui puține există atâta teologie cât s-ar putea scrie un întreg tratat de teologie sistematică. Câteva adevăruri teologice profunde din gândirea tâlharului de la dreapta:

1. Isus Nazarineanul are o domnie nemărginită în timp, “când vei veni în Împărăția Ta”.

2. Afirmarea revenirii lui Cristos, “când vei veni”.

3. În Împărăția lui Cristos intrarea depinde de El, “adu-ȚI aminte de mine”.

4. Însetarea sufletului după fericire în Cristos, “Adu-Ți aminte de mine”.

5. Cristos și pe cruce este Domn, “Doamne”.

6. Existența vieții veșnice, “în Împărăția Ta”.

7. Importanța personalității omului, “de mine”.

Iuda Iscarioteanul a petrecut trei ani cu Isus și a fost pierdut. Tâlharul de la dreapta a petrecut șase ore cu Isus și a fost mântuit.

Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit…

Samy Tuțac