TESTUL CRĂCIUNULUI – Cine a fost Isus din Nazaret?

samy tutacDomnul Isus a venit în zona Cezareei lui Filip pentru o sesiune de examene cu discipolii Săi (Matei 16:13-16). Subiectul principal al examenului este chiar El, Isus din Nazaret. Două sunt întrebările extrase pentru testul pregătit de Învățătorul. Prima: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului? Aceasta este mai mult o întrebare care pregătește întrebarea principală a testului. Studenții prezintă opiniile oamenilor, destul de interesante, dar confuze și nesatisfăcătoare pentru Examinator. Răspunsurile lor creează cadrul pentru a doua întrebare: Dar voi, cine ziceți că sunt? Cu alte cuvinte: Și voi sunteți în confuzie, sau ați ajuns să Mă cunoașteți cu adevărat?  

Suntem în perioada celei mai așteptate sărbători, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea Nașterii Domnului Isus. Astăzi, la fel ca și atunci cănd Domnul Isus vorbea cu ucenicii Săi, sunt multe opinii cu privire la Cristos. Multe dintre acestea evidențiază confuzia oamenilor din generația actuală. Întrebarea la care trebuia să răspundă ucenicii lui Isus este și pe foaia noastră de examen: Cine a fost Isus din Nazaret? Cine a fost Cel pe care-L sărbătorim la Crăciun?

Isus din Nazaret a fost un om. Noul Testament nu lasă nici o îndoială în privința aceasta. Isus a fost conceput în pântecele unei fecioare (Matei 1:18). A fost pus într-o iesle ca un prunc neajutorat (Luca 2:7). El a crescut ca orice copil evreu, fiind supus autorității Mariei și a lui Iosif (Luca 2:51). El a știut ce înseamnă setea, foamea, oboseala, durerea, lipsurile și chiar moartea. El a experimentat bucuria dar și tristețea, iubirea dar și mânia, indignarea dar și compasiunea. A folosit umorul sarcastic: strecurați țânțarul și înghițiți cămila, dar a și plâns la mormântul prietenului Său, Lazăr.

El a fost implicat în activitățile oamenilor și ale societății. S-a dus la o nuntă la care fusese invitat, accepta invitații la masă și petrecea timp cu oameni de toate felurile, și-a plătit chiar și taxele. A prețuit prietenia, iar în cele mai grele momente, fiind pe cruce, S-a îngrijit de mama Sa și de ucenicul iubit, oferind fiecăruia o responsabilitate pentru celălalt. Învățătura Lui n-a fost abstractă sau negativă, ci concretă și pozitivă. Chiar dacă S-a născut și a crescut în obscuritate, a fost Cel mai influent Om al tuturor timpurilor.

A modificat cursul isoriei și a împărțit-o în două, a răscumpărat cultura națiunilor și a schimbat viețile a milioane și milioane de oameni, unii dintre ei criminali notorii. Nu trebuie să ne mirăm că și astăzi, la douăzeci de secole după încheierea vieții Lui pe pământ, există încă un interes profund pentru viața și lucrarea lui Isus. Chiar și împotrivitorii cei mai mari dovedesc, prin discutarea continuă despre El, că este un Om pe care nu-L poți ignora.

Isus din Nazaret a fost un om perfect. O simplă examinare a evangheliilor evidențiază faptul că Isus din Nazaret era superior față de contemporanii Săi, dar și față de toți oamenii care au trăit înainte dar și după El. Era, cum afirma cineva, tot timpul cu un cap deasupra lor. El nu și-a cerut scuze niciodată. Nici nu a fost nevoie să o facă. El nu a trebuit să-și retragă nici un cuvânt. N-a suferit durerea unei conștiințe care să-L acuze. A fost chiar atât de îndrăzneț încât să-și întrebe dușmanii: Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Câți dintre noi am îndrăzni să punem să punem o astfel de întrebare?

Iuda, cel care l-a vândut, a spus despre El că a fost nevinovat (Matei 27:4). Pilat, cel care l-a condamnat la moarte, a spus că nu merită să moară (Luca 23:22). Centurionul roman, cel care a condus execuția lui Isus, a afirmat despre El că a fost Fiul lui Dumnezeu (Matei 27:54). El și-a demonstrat neprihănirea prin ascultarea de Tatăl și atitudinea față de oameni. Nu au existat deficiențe în caracterul Lui. El nu numai că a fost fără păcat, dar n-a avut nici o slăbiciune.

Când privim cu atenție caracterul lui Isus, suntem copleșiți de marea Lui demnitate, dar și de umilința cu care S-a alecat să spele picioarele ucenicilor Săi, inclusiv pe ale lui Iuda, care miroseau de două ori mai urât. Deși am spus atât de multe despre El, încă nu am spus esențialul.

Isus din Nazaret a fost mai mult decât un om. Când Petru i-a spus lui Isus: Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, el a înțeles, desigur, prin revelație, că Isus este mai mult decât un om. Cel mai bine înțelegem adevărul acesta din prologul Evangheliei după Ioan (Ioan 1:1-18). Afirmația cea mai remarcabilă din acest pasaj este cu siguranță aceasta: Și Cuvântul (termen folosit pentru cineva care e viu, nepieritor, creator si divin) S-a făcut ( a devenit, adică a intrat în istoria umană) trup ( termen folosit pentru o ființă creată, pieritoare, finită, muritoare și umană) și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr (Ioan 1:14).

Ioan evidențiază faptul că Dumnezeu a fost îndeajuns de mare ca să devină mic, îndeajuns de puternic ca să devină slab, ca un bebeluș micuț culcat într-o iesle. În Isus din Nazaret, Dumnezeu Creatorul a venit pe pământ și a fost întocmai ca și Tatăl Său. Cel care a existat de la început, Cel care era Dumnezeu, a devenit om pentru a lua asupra Sa întreaga experiență a omului. Dumnezeu umblând pe pământ este mult mai important decât omul umblând pe lună, a afirmat colonelul James Irwin, după misiunea Apolo 15.

Sfânta Scriptură accentuează cu multă putere adevărul că Isus din Nazaret a fost mai mult decât un om, mai precis El a fost Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat care a venit și și-a pus cortul printre noi. Studiind Scriptura vom observa că: Isus este numit cum numai Dumnezeu este numit, El este așa cum numai Dumnezeu poate fi, El acționează așa cum numai Dumnezeu acționează și afirmă ceea ce numai Dumnezeu poate afirma.

Isus din Nazaret este Dumnezeu, iar datorită morții și învierii Lui, El oferă tuturor celor ce vor crede în El, iertare și viață nouă. Aceasta este, cu siguranță, o ofertă pe care numai Dumnezeu o poate face.

Cine este Isus din Nazaret? Unii zic că este doar un mit, demonstrând prin aceasta nu neaparat lipsă de credință, ci lipsă de educație și minimă cultură istorică. Alții zic că a fost un mare om, un mare învățător, un om cu o influență incredibilă, însă doar atât. Pentru că dacă Isus din Nazaret a fost mai mult decât atât, atunci El trebuie să fie Domnul nostru.

Cine zici tu că este Isus din Nazaret? Aceasta este întrebarea cheie a Testului Crăciunului și răspunsul tău este foarte important pentru că eternitatea ta depinde de acest răspuns. Dacă vei spune, ca și Petru, că El este Cristosul, atunci trebuie să spui ca și Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu! Mai mult, dacă El este Domnul tău trebuie să faci ceea ce spune El, demonstrând prin ascultarea de El că Isus este Domnul tuturor lucrurilor din viața ta.

Pastor Samuel Tuțac