„…TOȚI S-AU UMPLUT DE DUH SFÂNT…”

 În Faptele Apostolilor, Luca descrie înălțarea lui Isus la cer (Fapte 1:9-11). În capitolul 2 zugrăvește coborârea Duhului Sfânt pe pământ (Fapte 2:1-4). Domnul Isus spusese: „…dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc vi-L voi trimite” (Ioan 16:7). Ceea ce a spus Petru cu privire la Hristos cel glorificat era, de fapt, împlinirea promisiunilor făcute înainte: „Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți„ (Fapte 2:33).

Venirea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii a marcat o cotitură crucială a participării lui Dumnezeu în istoria omenirii. Este unul din cele cinci evenimente împlinite, fiecare fiind o componentă esențială a Evangheliei creștine: Întruparea, Ispășirea, Învierea, Înălțarea și Rusaliile.

Calendarul religios iudaic se aduna în jurul câtorva mari sărbători anuale. În trei din cele mai importante, toți bărbații trebuiau să vină înaintea Domnului (Deut. 16:16). Acestea erau: sărbătoarea Paștelor, a Corturilor și Rusaliile.

Rusaliile au fost cunoscute sub numele de „Sărbătoarea săptămânilor” pentru că erau celebrate în ziua ce urma trecerii celor șapte Sabate, o săptămână de săptămâni, de la Sărbătoarea Paștelor. Ziua de Rusalii sărbătorea începutul secerișului. În Noul Testament, ziua de Rusalii a fost ziua celor dintâi roade, începutul secerișului lui Dumnezeu în această lume, seceriș ce va fi terminat la venirea  lui Hristos. Rusaliile în Noul Testament au marcat începutul erei Duhului Sfânt. Credincioșii sunt sub călăuzirea Lui întocmai cum erau ucenicii sub călăuzirea lui Isus. Hristos Domnul continuă să-și exercite domnia asupra noastră prin lucrarea de cercetare, convingere și călăuzire a Duhului Sfânt.

Biblia afirmă că Biserica a fost adusă în existență prin El: „Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel trupul nu este un singur mădular ci mai multe” (1 Cor. 12:13, 14).

În același timp, Dumnezeu trăiește în Biserică prin Duhul: „Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efes. 2:22). Dacă Duhul este în noi, atunci Hristos este în noi. Credincioșii sunt într-adevăr locuința Duhului Sfânt.

Mai mult, Duhul Sfânt dă daruri bisericii „pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efes. 4:12). Nu există creștin care să poată spune: „Eu nu am niciun dar”. Fiecare credincios are cel puțin un dar din partea Duhului lui Dumnezeu.

Dragi frați și prieteni, Sărbătoarea Rusaliilor adeverește că Duhul Sfânt este în cei ce sunt ai lui Dumnezeu.

Sărbătorim Duhul Sfânt, dar și trăim pentru El și cu El!

 Pastor Ioan Cocîrțeu