Transmiterea torţei (o predică despre predicare) – 2 Timotei 3:10-4:8

samy-tutac2În anul 1948 Jocurile Olimpice s-au ţinut la Londra pe Stadionul Wembley, în faţa a 80.000 de spectatori, cu atleţi din 60 de ţări care au intrat în concurs. 1700 de tineri alergători de ştafetă au purtat torţa de la Muntele Olimp până la Wembley, unde ultimul alergător a atins cu torţa suportul, făcînd  ca flacăra să izbucnească şi să ardă apoi pe tot parcursul jocurilor.

Acea ştafetă olimpică este o parabolă pentru alergarea creştină: alergătorii sunt liderii creştini; cursa este între  cea dintâi şi a doua venire a lui Cristos; iar torţa este Cuvîntul arzător al lui Dumnezeu. Sarcina noastră este aceea de a o purta bine şi de a o transmite altora care şi ei o vor purta bine şi o vor da mai departe. Acest pasaj  este un model pentru modul de recrutare, perfecţionare şi menţinere a liderilor creştini capabili. Priviţi la patru ingrediente esenţiale.

 

I. IMITĂ MENTORII EVLAVIOŞI (3:10-13)

A. Imită-le lucrarea.Timotei îl cunoştea bine pe Pavel pentru că îl văzuse în lucrare.

B. Imită-le modul de viaţă.Timotei cunoştea totul despre modul de viaţă a lui Pavel, scopul, credinţa, răbdarea, dragostea, şi rezistenţa sa.

C. Imită disponibilitatea lor de a se jertfi pentru a-L sluji pe Cristos. Timotei ştia de persecuţiile îndurate în mod repetat de Pavel pentru evanghelie.

II. INFORMEAZĂ-TE DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (3:14-17)

 

A. Să ştii ce este („insuflat de Dumnezeu” – însemnînd „inspirat” )

1. Timotei avea 2 surse pentru cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu: Vechiul Testament şi învăţăturile apostolice ale lui Pavel.

2. Noi avem o singură regulă a credinţei şi a punerii în practică: întreaga Biblie cu cele două testamente. Sfînta Scriptură la care se face referire în acest pasaj este Vechiul Testament, deoarece canonul Noului Testament nu fusese încă alcătuit, însă ceea ce Pavel a spus despre Vechiul Testament se aplică în mod suprem la Noul Testament.

B. Să ştii ce face.

1. Te poate face înţelept pentru mântuirea prin credinţa în Hristos.

2. Poate să te echipeze pentru a deveni un creştin matur. Este folositor pentru învăţare, mustrare, corectare şi pregătire în neprihănire. Te poate echipa în întregime pentru orice lucrare bună.

 

III. PUNE ÎN PRACTICĂ CEEA CE AI ÎNVĂŢAT (4:2)

A. Predică Cuvîntul. Cuvântul viu (Cristos) revelat în Cuvântul scris  (Scripturile)    trebuie să fie răspîndit prin proclamarea Cuvântului (predicare).

B. Predică cu importanţă. Trebuie să fie foc în amvon înainte de a lua foc băncile.

C. Predică cu perseverenţă, la timp şi ne la timp.

D. Aplică-l la toate problemele care apar în biserică.

 E. Aminteşte-ţi că esenţa mesajului nostru este vestea cea bună.

IV. CONCENTREAZĂ-TE ASUPRA ÎNCURAJĂRILOR PUTERNICE (4:3-8)

A. Fii credincios din pricina celei de-a doua veniri a lui Cristos şi judecata Sa sigură (4:8)

B. Fii credincios din pricina lumii în care trăim. Atît lumea lui Timotei cât şi a noastră nu poate suporta adevărul.

C. Fii credincios pentru a putea înfrunta moartea biruitor. Trăind cu o integritate creştină, noi putem muri cu speranţă.

CONCLUZIE

În ziua de 17 iulie 2005, ziua înmormântării unchiului meu, pastorul Laurențiu Tuțac, cortegiul s-a oprit în fața Bisericii Baptiste din Coșteiul de Sus. Am luat cuvântul și acolo la căpătâiul lui, în fața Domnului și a sutelor de frați și surori, mi-am luat angajamentul, ca împreună cu Ionel, să ducem Torța, primită de la părinții noștri, până la marginile pământului. Va veni un timp pentru fiecare dintre noi când va trebui să dăm mai departe Torţa la alţii lăsând sfinţii de aici de pe pământ şi alăturându-ne sfinţilor din Cer. De îndată ce mâna noastră lasă Torţa în moarte, va apărea cununa neprihănirii pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toţi acei ce-L iubesc. Putem noi spune împreună cu Pavel:…ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea? (2 Timotei 1:12)

Samy Tuțac