Ucenicul care a ratat întâlnirea cu Cristosul înviat (Matei 27:1-10)

Introducere: unul dintre ucenicii Domnului Isus, unul care a fost în grupul celor 12, a ratat întâlnirea cu Isus cel viu. Acel ucenic a fost Iuda Iscarioteanul.
I. Originea lui Iuda (Matei 10:1-4).
II. Caracterul lui Iuda (Matei 10:5-).
III. Trădarea lui Iuda (Matei 26:14-16).
IV. Sfârșitul lui Iuda (Matei 27:3-5).

Încheiere:
Ce putem învăța din tragedia lui Iuda?

  1. Părtășia cu sfinții nu te face sfânt.
  2. Păcatul nemărturisit te va distruge.
  3. Purtătorul păcatului nemărturisit devine un vas ideal de lucru pentru Satan.
  4. Persoana care descoperă prea târziu că a nesocotit dragostea lui Isus, e pierdută pentru totdeauna.

Samy Tuțac