Un dar pentru fiecare

Este zi de sărbătoare,e ceas de bucurie – „astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor,care este Hristos Domnul”(Luca1,11). Avem încă un prilej de a coborî în timp și a intra cu emoție în staulul strâmt din Betleem,rememorând smerit venirea în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu.Iisus însă nu poate fi aniversat.Pentru aceasta ar trebui să fie și acum printre noi.El S-a înălțat și revenind în veșnicie este dincolo de timpul nostru finit.De aceea, Biserica Sa nu serbează propriu-zis nașterea Pruncului,ci intră în bucuria sărbătorii ce marchează începutul operei de răscumpărare prin Fiul.Din iubire,El a coborât din veșnicie și zăbovind o clipă printre cei „flămânzi și însetați după neprihănire”,a împărțit bucuria perspectivei mântuirii și a vieții veșnice.„Dezbrăcându-se pe Sine Însuși” și „făcându-se asemenea nouă”,având desigur o natură edenică,neîntinată,S-a micșorat încăpând într-o iesle rece și,mai ales,în spațiul îngust al gândirii despre un Dumnezeu necunoscut sau greu accesibil.

„Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi,plin de har și de adevăr…”(Ioan1,14).Întruparea Fiului este Darul lui Dumnezeu prin excelențăpentru fiecare dintre noi.O comunicare de iubire și adevăr,de neprihănire și sfințenie.RevelațiaSfintei Treimi nu în ultimul rând-„Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri.De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”(Luca1,35).Ce ar mai putea adăuga omul,primind un asemenea dar? – Doar mulțumiri.Respect profund.Lacrimi de bucurie și speranță.Sentimentul împlinirii.

De sărbătoarea Nașterii Domnului se oferă daruri.Ele aduc întotdeauna bucurie sufletelor.Este menirea lor.Darul dă emoție și sens.Fiecare dar are o anumită semnificație și reprezintă atât personalitatea celui ce-l oferă,cât și sensibilitatea celui ce-l primește.Este o formă concretă de comunicare și de apropiere.Nu contează mărimea,o anumită valoare sau prezentarea ca atare.De aceea sunt daruri și sunt cadouri.Însă Darul Prezenței lui Dumnezeu cucerește prin simplitate orice suflet deschis spiritualității pure,neafectată de ignoranță sau fățărnicie,creștinii dedicați retrăind sensibil momentul crucial al Întrupării Fiului prin Duhul Sfînt,dincolo de o comemorare lipsită de conținut spiritual.

Copiii lui Dumnezeu mulțumesc cu reverență într-o asemenea zi,reuniți ca familie.Ei pun preț pe familie.Îi dau valoare și statut.Dumnezeu iubește familia și o binecuvântează.Familia creștină înseamnă dăruire,unitate și desăvîrșire,fiind chemată să confirme social și spiritual apartenența la Hristos.

Așadar,sărbătoarea Nașterii Domnului este o sărbătoare a familiei și a împăcării,a iubirii și a părtășiei.Darul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume este astfel un dar desăvârșit.El unește inimi și suflete,ridică pe cel poticnit și-l susține pe cel destoinic pentru o lucrare bună,dă bucuria plinătății harului și încredințează pe cel născut din nou de viața veșnică.Ce ar mai putea adăuga omul într-un asemenea context? – Doar mulțumiri.

 George Marin