Valoarea şi frumuseţea femeii din perspectivă biblică

Ilie Bledea 1Fiind 8 martie, ziua internaţională a femeii, aş vrea să ofer o meditaţie din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru femei. Mă străduiesc să privesc toate lucrurile şi toate persoanele prin lumina Scripturii. Din această perspectivă, vă prezint câteva repere despre valoarea femeii.

Încerc să răspund la întrebarea: Ce dă valoare şi frumuseţe autentică femeii?

  1. Creatorul şi creaţia ei, Genesa 1:26-27; 2:18-25.

Femeia, asemenea bărbatului, a fost creată de Dumnezeu, singurul creator al omului şi al tuturor lucrurilor. Creatorul femeii şi al bărbatului este perfect şi El a creat femeia şi bărbatul după chipul şi asemănarea Lui. Prin urmare, femeia este de valoare egală cu a bărbatului, prin creaţie, având totuşi rol şi responsabilitate diferită.

  1. Caracterul şi conduita ei, Proverbele 31:10-31

Cel mai înţelept om de pe pământ, înainte de Domnul Isus, vorbeşte despre valoarea şi frumuseţea unei femei cinstite şi de raritatea ei. Prin expresia femeie cinstită, din versetul 10, Solomon accentuează caracterul şi toată descrierea care urmează este o arătare a caracterului prin conduită. Valoarea şi frumuseţea femeii sunt date de caracterul şi conduita ei în familie, în societate. Însă, observaţi în versetul 30 că, această valoare dată de caracter este fundamentată pe frica de Domnul. Asta face femeia de apreciat, asta îi dă valoare în caracterul ei, frica de Domnul. Recunoaşterea autorităţii lui Dumnezeu şi supunerea faţă de ea.

  1. Credincioşia şi cinstea ei în legământul de căsătorie, Efeseni 5:21-24, 33

Sigur că aici e vorba de cele căsătorite. Credincioşia şi cistea dată soţului în căsătorie, arată credincioşia ei faţă de chemarea lui Dumnezeu. Credincioşia şi cinstea aceasta trebuie să fie manifestată în:

  • Supunere faţă de autoritatea soţului

Supunerea aceasta implică respectarea soţului şi dragostea autentică pentru el, nu este o înjosire, ci o manifestare a valorii şi frumuseţii.

  1. Consacrarea şi consecvenţa în relaţia cu Dumnezeu prin rugăciune, 1 Timotei 2:9-15.

1 Timotei este o epistolă de rânduială bisericească. În această epistolă, se arată rolul şi locul fiecăruia în Biserică. Capitolul 2 este unul despre prioritatea rugăciunii şi perseverenţa în rugăciune, capitol în care Pavel arată şi bărbaţilor că trebuie să fie dedicaţi în rugăciune şi apoi femeilor. Câteva observaţii cu privire la atitudinea în rugăciunea publică a femeilor, la ce trebuie să fie atente:

  • Să fie simple şi smerite în atitudine şi în vestimentaţie. Ceea ce nu înseamnă lipsa îngrijii şi înfrumuseţării, dar trebuie să fie cu atenţie să nu atragă atenţia asupra vestimentaţiei şi coafurii lor.
  • Să fie supuse şi tăcute când e vorba de învăţătura bisericii. Să nu încerce să dea învăţătură teologică în biserică, nici prin rugăciune. Femeia nu este pentru aceasta. Nu este făcută să fie episcop, păstor, lider în biserică, nici în societate.

  1. Creşterea copiiilor în credinţă, 1Timotei 2:15; 2 Timotei 1:5; 3:14-17

Versetul acesta este controversat, pentru că vorbeşte despre mântuire pe altă cale decât Hristos. Însă, trebuie înţeles că, mântuirea despre care vorbeşte Pavel aici, nu este mântuirea din păcat şi pierzare, ci mântuirea ca importanţă şi valoare a femeii. Mântuirea din păcat este doar prin Hristos şi prin jertfa Lui, în acelaşi capitol v 5-6, sau capitolul 1:15, este clar acest adevăr. Aici se arată că femeia este ridicată la aceiaşi valoare cu bărbatul, prin naşterea de fii. Actul naşterii şi creşterea copiilor în credinţă şi Cuvânt, face din femeie primul pedagog şi profesor de teologie al oricărui bărbat care în viitor va predica în biserică, sau va conduce în societate. Asta dă valoare şi frumuseţe femeii, care are din partea Domnului şi binecuvântarea de a fi mamă.

  1. Curăţia şi calmul inimii ei, 1 Petru 3:3-5

Petru, inspirat de Duhul Sfânt recomandă cel puţin două bijuterii pentru interiorul femeii: curăţia şi duhul blând şi liniştit, care este legat de nădejdea în Dumnezeu, pe care o aveau femeile sfinte din vechime.

Petru arată că, aceste bijuterii ale omului interior sunt de mare valoare înaintea lui Dumnezeu.

Cred că, nu numai Dumnezeu apreciază o femeie când are aceste lucruri, ci şi soţul, şi copiii şi biserica şi societatea.

Ca şi concluzie, doamnelor şi domnişoarelor arătaţi-vă valoarea şi frumuseţea prin aceste caracteristici biblice, şi cu siguranţă veţi fi apreciate.

Să fiţi binecuvântate de Domnul şi să fiţi o binecuvântare!

Ilie Bledea