Valoarea venirii Duhului Sfânt

Ilie Bledea 4 siteIoan 14:15-26; Fapte 2:1-4; 36-47

Introducere: Venirea Duhului Sfânt a avut o mare valoare pentru ucenicii Domnului Isus. Ei au înţeles pe deplin valoarea Duhului, atunci când El a venit, în ziua cinzecimii. Venirea Duhului Sfânt are aceiaşi valoare şi pentru noi, pentru ca este acelaşi DUH Sfant. Valoarea venirii Duhului Sfânt constă în două beneficii enorme:

 1. Prezenţa specială a divinităţii în viaţa omului, Ioan 14:16,17; 23

Dumnezeu a fost prezent întotdeauna în creaţia Lui. Prezenţa lui Dumnezeu trebuie înţeleasă în două moduri:

 • Prezenţa Lui universală, atotprezenţa Lui, Ps. 139. Atributul atotprezenţei (omniprezenţei).
 • Prezenţa Lui specială, perceptibilă, revelaţia de Sine specială a lui Dumnezeu. Este vroba de prezenţa în care Dumnezeu se arată, vorbeşte şi se face cunoscut ca şi caracter.

În Vechiul Testament prezenţa specială a lui Dumnezeu este legată de Cortul Întâlnirii, de Templul şi de Chivot. Şi, este o prezență de care credinciosul beneficiază intermitent, temporar.

În Noul Testament, odată cu venirea Duhului Sfânt, prezenţa specială a lui Dumnezeu este legată de credinţa în Hristos şi este legată de templul spiritual, care este fiinţa credinciosului şi de templu spiritual al bisericii ca şi comunitate a credincioşilor (1Corinteni 3, 6).

Caracteristicile prezenţei speciale a lui Dumnezeu prin Duhul:

 1. O prezenţa profundă, personală, interioară, Duhul va fi în voi, spune Domnul Isus, v17. 1Corinteni 6.
 2. O prezenţă plenară, totală. Prezenţa Plenară a Duhului şi prezenţa plenară a Sfintei Treimi, 14: 23, Efeseni 3:14-19.
 3. O prezenţă permanentă, v16. Matei 28:20.
 4. O prezenţă plăcută, 14:16, 26. Mângăietorul.

Aceasta înseamnă venirea Duhului Sfânt, prezența specială a lui Dumnezeu în noi.

 1. Puterea Supranaturală a Duhului Sfânt în viaţa credinciosului, Fapte 2.

 Puterea Duhului nu ne-a fost dată să o controlăm noi şi să facem ce vrem cu ea, ci ca ea să ne controleze pe noi şi să facă ce vrea cu noi. Scopurile puterii Duhului:

 1. Să fim martorii Domnului Isus, 1:8, Fapte 2:32.

Să îl mărturisimpe Isus ca Domn al vieţii noastre şi să spunem altora despre el.

 1. Să fim mărturii pentru Domnul Isus, Fapte 2:42-47.

Să trăim viaţa cu Domnul Isus în credinţă, în ascultare de Domnul, în roada Duhului. Și această viață nu se poate trăi altfel decât prin Duhul.

 1. Să se facă minuni în Numele Domnului Isus, 2:43; 5:12.

Puterea de a face minuni este dată excepţional unora, nu tuturor. În Vechiul Testament: Moise, Ilie şi Elisei. În Noul Testament: Domnul Isus şi apostolii şi încă două persoane peste care apostolii îşi pun mâinile.

În Faptele Apostolilor, sunt 4 persoane despre care se spune explicit că, au făcut minuni în Numele Domnului Isus, prin puterea Duhului Sfânt: Petru, Ştefan, Filip şi Pavel.

Performarea minunilor este mai puţin importantă decât mărturia şi trăirea cu Domnul în faţa judecăţii de apoi, Matei 7:21-23.

Atenție: Sunt şi minuni şi semne mincinoase şi înşelătoare: Matei 24; 2 Tesaloniceni 2; Imitarea minunilor lui Dumnezeu de către diavolul, Apocalipsa 13. Diavolul poate face minuni, dar nu poate trăi în roada Duhului şi nu poate să îl mărturisească în mod real pe Domnul Isus ca Domn al Lui.

 1. Să murim pentru Domnul dacă trebuie-martirajul, Fapte 7: 55-

Nu toţi au acest har de la Domnul, el este dat numai unora. Însă toţi prin Duhul trebuie să rămânem credincioşi până la capăt. Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Concluzie: Venirea Duhului este de o mare valoare pentru noi. Să îl lăsăm să lucreze! Amin

Pastor Ilie Bledea