Vine din nou duminica…

BledeaDragi creștini, vă rog să nu uitați că, mâine e din nou duminică. Pentru noi, mâine toate drumurile trebuie să ducă la biserică. Nu uitați să vă pregătiți, să vă echipați cu bucurie, răbdare, iubire, iertare. Nu uitați de asemenea, să vă vă luați Biblia și mintea trează, cu voi.

Pentru a vă încuraja la o participare corectă la închinare, vreau să vă amintesc câteva motivații biblice din Psalmii, cu privire la participarea noastră la închinare.

E adevărat că ceea ce vă spun e din Vechiul Testament, dar aceasta a fost Biblia pe care a citit-o și a predicat-o Domnul Isus, aceasta a fost Biblia pe care au citit-o și au predicat-o apostolii. Și apropos, ei având numai VT, au fost nelipsiți de la închinare. Noi avem toată Biblia, motivațiile sunt mai multe. Pentru astăzi câteva motivații din psalmi:

1. Credinciosul adevărat trebuie să iubească locașul Casei lui Dumnezeu – Psalmul 26:8
„Doamne, eu iubesc locașul Casei Tale și locul în care locuiește slava Ta.”

2. Credinciosul adevărat trebuie să își dorească intens și să se roage Domnului pentru prezența lui în Casa Domnului – Psalmul 27:4.
„Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului, ca să privesc frumsețea Domnului și să mă minunez de templul Lui.”

3. Credinciosul adevărat trebuie să își găsească plăcerea în Casa Domnului – Psalmul 84:1-2
„Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inim ași carnea mea strică către Dumnezeul cel Viu!”

4. Credinciosul adevărat trebuie să înțeleagă valoarea timpului petrecut în Casa Domnului – Psalmul 84:10
„Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății!”

5. Credinciosul adevărat trebuie să vină plin de bucurie la Casa Domnului, cântând și lăudând pe Domnul – Psalmul 100:2, 4
„Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui! Lăduați-L și binecuvântați-I Numele!

6. Credinciosul adevărat trebuie să caute pacea și odihna spirituală în Casa Domnului – Psalmul 122:6-7
„Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale , și liniștea, în casele tale domnești!”

7. Credinciosul adevărat trebuie să stea cât mai mult în Casa Domnului și să-L laude pe Domnul – Psalmul 135: 1-2
„Lăudați pe Domnul! Lăudați Numele Domnului, lăudați-L robi ai Domnulu, care stați în casa Domnulu, în curțile Casei Dumnezeului nostru!”

Și nu uitați, în final că, noi suntem Casa lui Dumnezeu, Biserica Dumnezeului celui Viu!
O duminică binecuvântată tuturor, în lumina aceasta a Cuvântului Sfânt!

Ilie Bledea