Vine mânia lui Dumnezeu peste America? Nu, mânia lui Dumnezeu a venit deja!

Ilie Bledea 4 siteDupă decizia Curții Supreme de Justiție din USA, mulți care cunosc prevederile Scripturii în acest sens, se așteaptă la o revărsare a mâniei lui Dumnezeu peste USA. Unii chiar au început să se roage ca Dumnezeu să nu judece prea aspru America. Dacă privim lucrurile din perspectiva biblică corectă, mânia lui Dumnezeu este deja manifestată prin această lege din 26 iunie, America este deja sub justiția divină. Pentru a înțelege bine aceasta consider că, este foarte potrivit în aceste vremuri să ne întoarcem spre Scriptură, în mod special spre textul din Romani 1:18-32 și să înțelegem ce spune textul Scripturii despre mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, prezentată de textul din Romani 1 este mânia prezentă a lui Dumnezeu, mânia actuală, nu cea escatologică (din vremea necazului cel mare), nici cea eternă (din iadul veșnic). Vă invit să urmărim câteva detalii despre mânia Dumnezeu, din textul biblic, detalii care ne vor conduce la concluzia că, America și omenirea este sub mânia lui Dumnezeu, că mânia lui Dumnezeu este manifestată, nu va urma, ci ea este în desfășurare.

  1. Cauzele determinante ale mâniei actuale a lui Dumenzeu

Vă rog citiți cu atenție acest text și vedeți câte afirmații cauzele sunt în el. Toate aceste afirmații ne arată cauzele pentru care Dumnezeu își descoperă mânia actuală. Iată câteva:

1. Necinstirea lui Dumnezeu și nelegiuirea, v18.

Mânia lui Dumnezeu este descoperită din cer,  împotriva oricărei necinstirii a lui Dumnezeu și împotirva oricărei nelegiuiri a oamenilor, nu numai împotriva homosexualismului.

2. Necunoașterea lui Dumnezeu, v19-21

Respingerea cunoașterii Lui generale, dată în creație și în cugetul uman și datorită acestei respingeri, oamenii resping și cunoașterea specială a lui în Hristos și în Cuvântul Scris.

3. Nerespectarea rânduielilor lui Dumnezeu și schimbarea lor după plăcerea omului, v22-27.

  • Au schimbat slava unică a lui Dumnezeu cu imagini și imaginații umane, v23.
  • Au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună, ca să se poată închina creaturii în locul Creatorului binecuvântat, v25.
  • Au schimbat relațiile normale de căsătorie cu unele împtoriva naturii și voii lui Dumnezeu, v26-27.

4. Nepăstrarea lui Dumnezeu în cugetul lor, v28.

L-au scos pe Dumnezeu din cugetul lor, din școli, din educație, din familii, din constituție, din guverne și au rămas cu o minte blestemată, de capul lor.

Toate acestea au fost și sunt prezente în SUA, sunt prezente și în jurul nostru. Din pricina aceasta vine mânia lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu este prezentă deja, nu va veni.

2. Căile drepte de descoperire a mâniei actuale a lui Dumnezeu

Cum își descoperă Dumnezeu mânia acutală?

1. Abandonarea lui Dumnezeu, v24, 26, 28

De trei ori în textul din Romani, se repetă ideea că ”Dumnezeu i-a lăsat”. Dumnezeu a abandonat pe oameni care s-au răzvrătit. Dumnezeu i-a lăsat din mână. Ce poate fi mai tragic decât aceasta? Dar nu numai faptul că Dumnezeu i-a lăsat este zguduitor, ci și pe mâna cui i-a lăsat. Uitați-vă în text:

  • Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, v24
  • Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, v26.
  • Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, v28.

Aceasta este ceea ce s-a întâmplat în America și aceasta este ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală. Unde este Dumnezeu în toate acestea? I-a lăsat.

2. Atingerea lui Dumnezeu , v27

Dumnezeu îi lasă, și apoi îi atinge. Cum? Au primit în ei înșiși plata pentru nelegiuirea lor. Dumnezeu îi lovește în ei înșiși. Sunt boli, viruși și alte probleme medicale care n-au fost de când lumea. De ce? Mânia lui Dumnezeu este prezentă.

Când Dumnezeu lasă pe cineva, nu înseamnă că nu-i pasă, ci vrea să-l lase pe om să se lovească singur de ceea ce a ales. Dumnezeu îl lasă pe om să suporte consecințele proprilor alegeri. Încă un aspect de urmărit în acest pasaj:

3. Calea sigură de salvare de sub mânia lui Dumnezeu, v16-17; 2:4.

Textul din Romani 1:18-32, este încadrat între două afirmații centrale ale Epistolei și a Bibliei. Primul, Romani 1: 16-17, vorbește despre:

1. Puterea Evangheliei lui Hristos pentru mântuirea fiecăruia care crede, v16-17.

Evanghelia este singura putere care salvează omul din păcat și pierzare, din două motive clare, descoperite în v17:

  • Numai în Evanghlie este descoperită neprihănirea dată de Dumnezeu prin credință, v17.
  • Numai prin Evanghlie este declanșată credința mântuitoare, v17, Romani 10:17.

Apoi, al II-lea text care încadrează, Romani 1:18-32, este Romani 2:4, care vorbește despre:

2. Bunătatea lui Dumnezeu care îndeamnă la pocăință.

Versetul în întregime vorbește despre bogățiile îngăduinței și îndelungei răbdării a lui Dumnezeu. Dumnezeu are comori de buntăate, îngăduință și îndelungă răbdare și pentru homosexuali și în bunătatea Lui îi îndeamnă la pocăință.

America este sub mânia lui Dumnezeu, datorită păcătoșeniei legiferate național, însă Evanghelia lui Hristos rămâne puterea de mântuire divină și Dumnezeu în bunătatea Lui, încă îi cheamă la pocăință pe toți homosexualii și heterosexualii.

Salvarea Americii și a oricărui om de sub mânia divină stă în Evanghelia lui Hristos. De aceea, vremea aceasta este o vreme în care Evanghelia lui Hristos trebuie predicată cu mai multă pasiune și putere.

Să ne rugăm Domnului să-i întărească pe predicatorii Evangheliei din America și din România!

Pastor Ilie Bledea