Vis de Crăciun

Din iesle aș face creioane
Cu ele aș scrie mulțe bilețele și le-aș ascunde în traista magilor
Să se știe în tot Răsăritul ce Mare Rege s-a născut
Pe Irod…nu l-aș ucide, ci l-aș lăsa să trăiască încă 34 de ani
Să vadă, iradiat de ciudă, ce impact a avut tânărul rival.
Steaua. Știți ce aș face cu Steaua? 

Aș pune-o să lumineze toate străzile ce duc la azile și orfelinate.
Pe cărturari i-aș lăsa în continuare să citească, să tot citească…
Să împietrească în biblioteci, să se mineralizeze ca soția lui Lot.
Magilor le-aș returna aurul, smirna și tămâia. Le-aș spune să nu se oprească din mers.
Pruncul nu este un tonomat ce așteaptă fisele noastre duminicale. Mai căutați, magilor! 
Granjdul l-aș face loc de pelerinaj pentru înauriții episcopi, pentru predicatorii bogați.
Mamelor cu pruncii uciși, le-aș face statui. Să nu se uite prețul respingerii.
Ciobanilor docili le-aș confisca oile, le-aș lua șubele…le-aș lăsa doar fluierul și vedenia.
Rătăciți în lume ar putea astfel să-și doinească bucuria.
Pruncul?
Pruncul a plecat în lume ca porumbelul lui Noe, a luat Atlasul pe umeri
A scris cu propriul sânge DRAGOSTE
A plecat Înviat
Și iarăși va să vie cu slavă…
 
Vasi Duma