VIZIUNEA COMUNITĂȚII BAPTISTE TIMIȘOARA 2015-2019 (1)

O COMUNITATE ECHILIBRATĂ ÎNTR-O LUME DEZORIENTATĂ

Moto:Este așa de mult iad pe pământ, haideți să aducem mai mult cer!

(Ioan 13:34-35)

CU PRIVIRE LA PĂSTORI ȘI ÎNTÂLNIRILE PĂSTORILOR

Aș dori ca împreună cu Comitetul Comunității să stabilim o programare anuală a moderării întâlnirilor păstorilor. Împreună cu păstorii să stabilim pentru fiecare an teme de dezbatere lunare și persoanele care să prezinte un material, urmate de discuții. Scopul este armonizarea cu privire la unele doctrine și practici.

Îmi propun ca în primele 6 luni să mă întâlnesc personal cu fiecare pastor sau misionar din Comunitate pentru a-l asculta și a-i înțelege slujirea și nevoile (inclusiv cu pastorii pensionari). Doresc să stabilim de comun acord un program de consiliere și asistență pentru pastori și misionari. Doresc să punem la punct o bază de date pentru rugăciune și o comunicare mai eficientă. Doresc să gasim resurse pentru angajarea cu jumătate de normă a unui pastor al pastorilor (posibil un pastor pensionar) care să fie la dispoziția Comunității, pentru a-i ajuta spiritual și în diferite slujiri pe pastorii în nevoie. Împreună cu Comitetul, aș dori să ne asigurăm că fiecare pastor va avea salarul lunar, dar și posibilitatea unui concediu cu familia în fiecare an.

Anual aș dori să avem o conferință pastorală și de asemenea conferințe zonale cu pastorii și lucrătorii. Împreună cu Departamentul surorilor din Comunitate doresc să avem anual un eveniment pentru soțiile pastorilor. Doresc să găsim posibilități concrete pentru sprijinirea pastorilor pensionari și pentru văduvele pastorilor.

CU PRIVIRE LA COMITETUL COMUNITĂȚII

În calitate de președinte al Comunității doresc să reprezint cu cinste credincioșii baptiști din Comunitate în relațiile cu Uniunea Baptistă, celelalte Comunități Baptiste, organizațiile Baptiste din străinătate, alte culte și organizații creștine din țară și străinătate, dar și în fața autorităților locale sau centrale. Clarificarea atribuțiilor Comitetului Comunității în prima ședință imediat după Adunarea Generală. În conformitate cu Statutul, validarea în primele 3 luni de mandat a coordonatorilor departamentelor de: surori, copii și tineret la nivelul Comunității.

Doresc să continuăm lucrarea site-lui Comunității. Să gândim o strategie de mobilizare la rugăciune a Bisericilor din Comunitate: 100 de zile de rugăciune pentru Comunitatea Timișoara, care să se încheie cu două mari adunări de rugăciune, una în Timișoara și una în Lugoj. Dezvoltarea unui program de ucenicie la nivelul tuturor bisericilor. Accentuarea catechezei pentru noii convertiți, înainte de botez. Doresc să pregătim un material care să fie însușit de toți cei care se botează. Promovarea grupelor de ucenicie și creștere de viitori slujitori. Încurajarea tinerilor cu potențial să se dedice total în slujire și să se pregătească în seminariile noastre.

Să ne implicăm ca și Comitet în organizarea unor săptămâni de trezire spirituală în Bisericile din Comunitate cu accent pe: Cuvânt, rugăciune și cântare comună. Modelul conferințelor Keswich începute în Anglia în anul 1875 cu scopul de a încuraja creștinii la o trăire mai înaltă cu Domnul, ar putea fii benefic.

Pastor Samy Tuțac, Președinte Comunitatea Baptistă Timișoara (în partea a doua va fi prezentată viziunea cu privire la bisericile din Comunitate).