VIZIUNEA COMUNITĂȚII BAPTISTE TIMIȘOARA 2015-2019 (2)

O COMUNITATE ECHILIBRATĂ ÎNTR-O LUME DEZORIENTATĂ

Moto: Este așa de mult iad pe pământ, haideți să aducem mai mult cer!

(Ioan 13:34-35)

CU PRIVIRE LA BISERICILE DIN COMUNITATE

Echilibru între Principiul autonomiei și Principiul asocierii.

Principiul autonomiei: Bisericile baptiste se organizează în mod autonom. Celelalte entități ale Cultului Baptist au rolul de a sprijini bisericile locale să își îndeplinească menirea. Trebuie să existe respect și pentru o Biserică mai veche ca și Betelul din Timișoara sau Harul din Lugoj, dar și pentru cele mai mai noi ca și Vox Domini sau Sfânta Treime. Trebuie să existe respect și pentru biserica din Fărășești sau Nițchidorf (am luat la întâmplare două biserici de sat) dar și pentru bisericile din Timișoara sau din celelalte orașe.

Principiul asocierii: Bisericile Baptiste din România sunt biserici surori. Ele se asociază pentru: a se sprijini reciproc, a susține împreună mărturia creștină, a veghea la păstrarea nealterată a învățăturilor Sfintei Scripturi, a colabora în misiune și pentru a-și apăra libertatea religioasă.

Sprijinirea reciprocă a bisericilor

Bisericile mai mari pot găsi modalități pentru a le sprijini pe cele mai mici: vizitându-le, susținând anumite proiecte, printr-o colectă anuală dedicată acestui scop. Bisericile mici pot găsi oportunități de slujire împreună. Ideea unor vizite reciproce este binevenită.

Susținerea mărturiei creștine

Încurajarea membrilor noștri la o trăire curată, o etică creștină în tot ceea ce fac. Încurajarea relațiilor de dragoste și unitate în biserici și între biserici. Pregătirea pastorilor și a membrilor în evanghelizarea personală. Susținerea Liceului Baptist și a tuturor instituțiilor baptiste de învățământ pentru a fi școli de elită. Susținerea și implicarea directă în lucrarea Radio Vocea Evangheliei și cumpărarea de timp pentru emisiuni la televiziunea creștină.

Păstrarea nealterată a învățăturii Scripturii

Întărirea și afirmarea identității baptiste într-un context ecumenic și tot mai secular. În acest sens trebuie să fim atenți la modul cum ne definim. Nu suntem neoprotestanți! Suntem protestanți evanghelici, parte a mișcării Reformei radicale. Suntem baptiști și punctum! Promovarea predicării biblic în bisericile din Comunitate, în special prin echiparea păstorilor și lucrătorilor. Definirea unor poziții biblice și clare în legătură cu anumite aspecte doctrinare sau practici controversate (ex. Ungerea cu undelemn, proorocii, vindecarea divină etc.). Trebuie să ne definim clar teologia Duhului Sfânt, nu prin negare (cum s-a făcut în trecut), ci prin afirmare. Trebuie evitate tendințele de charismatizare și de manelizare a muzicii și predicării. Formularea unor luări de poziție biblice și clare în legătură cu anumite aspecte din societate și prezentarea acestor poziții în presa creștină și seculară.

Colaborarea în misiune

Încurajarea bisericilor mai vechi să găsească un echilibru între vechi și nou și un accent major pe dezvoltarea bisericii urbane. Accent major pe întărirea și suportul bisericilor din orașele mici. Proiectul: Adoptă un oraș (bisericile din Timișoara și Lugoj să se concentreze pentru un timp definit asupra unuia dintre orașele mici din județ) ar putea fi o soluție. Revigorarea bisericilor de la sate și plantarea altora noi. Folosirea unor sărbători specifice bisericilor baptiste (Ziua Mulțumirii, Ziua Mamei) pentru organizarea unor evenimente evanghelistice cu impact pozitiv în societate. Continuarea parteneriatului cu Serbia. Un parteneriat de misiune cu o comunitate mică din România și cu Comunitatea de Chișinău din Moldova. Un posibil parteneriat cu biserici sau asociații de biserici din USA. Relația cu frații din Coaliția Evanghelică merge înainte și avem aprox. 40 de păstori implicați. Trimiterea și susținerea unor misionari din zone sărace din țară sau din alte țări.

Apărarea libertății religioase

Inființarea unui birou de presă este absolut necesară. Avem oameni specializați pe presă și sunt bucuroși să ajute. Trebuie să îndrăznim să ne spunem opinia cu privire la ceea ce se întâmplă în județ, în țară și în lume. Să răspundem cu dragoste, dar și cu fermitate atacurilor nefondate care ni se aduc.

Pastor Samy Tuțac, Președinte Comunitatea Baptistă Timișoara (în ultima parte vor fi prezentate câteva proiecte majore propuse pentru următorii patru ani)