VIZIUNEA COMUNITĂȚII BAPTISTE TIMIȘOARA 2015-2019 (3)

O COMUNITATE ECHILIBRATĂ ÎNTR-O LUME DEZORIENTATĂ

Moto: Este așa de mult iad pe pământ, haideți să aducem mai mult cer!

(Ioan 13:34-35)

PROIECTE SPECIALE

Dezvoltarea departamentelor existente și înfințarea altora

Lucrarea surorilor: încurajarea pentru a merge înainte, sprijin în toate proiectele care le desfășoară.

Lucrarea copiilor: pregătirea învățătorilor de școală duminicală, oferirea de materiale, sprijin în proiectele care le desfășoară.

Lucrarea cu tinerii: un accent major pe acest segment de vârstă în toate bisericile locale. Organizarea a două întâlniri pe an la nivelul Comunității. Trebuie să găsim urgent soluții pentru implicarea lor și integrarea în biserica locală. Să nu uităm că ei nu au experimentat încă o trezire spirituală de proporții în generația lor, dar dacă Domnul ne va da harul unei noi treziri, ei vor fi primii.

Lucrarea cu bărbații: este absolut necesar să ne implicăm în pregătirea bărbaților din bisericile noastre pentru a fii soți buni, părinți exemplari și slujitori dedicați.

Lucrarea de ucenicie: avem nevoie de un departament care în colaborare și cu unele organizații misionare din zonă (Precept Ministries, Evangelism Explosion, etc.) să prezinte o strategie a lucrării de ucenicie pentru mai mulți ani, cât și materialele existente.

Adunările generale din anii neelectivi

Să se transforme în Convenții anuale de 2 zile în care să fie implicați și copiii, tinerii, surorile, formații muzicale. Să fie adunări anuale de sărbătoare a unității noastre în Domnul Isus Cristos. Bisericile mari din Timișoara și Lugoj pot organiza un astfel de eveniment. Încercăm primul eveniment în 2016.

Liceul Baptist

Doresc să existe o colaborare reală cu Comunitatea și cu bisericile. Integrarea tuturor școlilor creștine (cele care doresc) din Comunitate în stuctura Liceului Baptist. Rezolvarea spațiului necesar liceului. Impicarea în acordarea de asistență spirituală elevilor și profesorilor: servicii de capelă săptămânale și un pastor al Liceului.

Radio Vocea Evangheliei

Sprijinirea financiară și prin participarea la emisiuni. Sprijin pentru găsirea și pregătirea unui nou sediu, adecvat pentru cerințele actuale.

Posibilitatea de a avea un sediu nou al Comunității

Împreună cu Comitetul Comunității vom analiza oportunitatea acestui demers și posibilitățile existente.

Colaborarea cu asociațiile și organizațiile misionare din județul Timiș

Propun ca în următoarele șase luni toate organizațiile misionare baptiste să fie invitate la o întâlnire cu Comitetul comunității pentru a cunoaște mai bine potențialul fiecăreia și pentru a stabili ce proiecte putem realiza împreună. Organizarea împreună cu bisericile și aceste organizații a unor seminarii sau conferințe în vcare să fie prezentate credincioșilor baptiști din Comunitate cât mai multe posibilități de implicare în misiune și evanghelizare.

Organizarea unui eveniment major în Timișoara

În anul 2017 vor fi 500 de ani de la începuturile Reformei Protestante. Va fi un bun prilej de afirmare a identității noastre, de informare cu privire la viața și slujirea Comunității noastre, dar și un bun prilej de evanghelizare.

Baptiștii s-au remarcat întotdeauna printr-o viziune progresistă (proaspătă) și prin faptul că întotdeauna au fost cu un pas înaintea celorlalți. Acesta a fost și trebuie să rămână spiritul mișcării baptiste.

Soli Deo Gloria!

Pastor Samy Tuțac, Președinte Comunitatea Baptistă Timișoara